Elektroniczny Katalog Ocen Studenta


Elektroniczny Katalog Ocen Studenckich (EKOS) stanowi rozwinięcie zakresu funkcjonalności modułu Dydaktyka w Systemie Obsługi Toku Studiów. Podstawową funkcją modułu jest eliminacja obiegu papierowych dokumentów kart okresowych osiągnięć studenta oraz protokołów ocen końcowych zaliczających przedmiot.

Aby przejść do katalogu EKOS, kliknij w poniższy link:

ekos.polsl.pl

 

 

Uwaga: Każda zmiana w protokole jest potwierdzana podpisem elektronicznym prowadzącego (lub jego asystenta). Certyfikaty klucza publicznego na potrzeby podpisów elektronicznych wykorzystywanych w EKOS wystawia Centrum Certyfikacji Politechniki Śląskiej (https://certyfikat.polsl.pl).

Ostatnia aktualizacja: 14.01.2019
(to)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
ekos