Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Wydział Organizacji i Zarządzania to jeden z dwunastu wydziałów Politechniki Śląskiej, mający siedzibę w Zabrzu. Kształci studentów również w Katowicach.

Prowadzi studia na kierunkach:

     
Struktura organizacyjna Wydziału

ROZ1 - Katedra Ekonomii i Informatyki
Tel. (032) 277 73 36, fax. (032) 277 73 61
e-mail: roz1@polsl.pl
Kierownik: dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, prof. PŚ


ROZ2 - Katedra Stosowanych Nauk Społecznych

Tel. (032) 277 73 23, fax. (032) 277 73 61
e-mail: roz2@polsl.pl
Kierownik: dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ


ROZ3 - Katedra Inżynierii Produkcji

Tel. (032) 277 73 11, fax. (032) 277 73 62
e-mail: roz3@polsl.pl
Kierownik: dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. PŚ


ROZ4 - Katedra Zarządzania i Logistyki
Tel. (032) 277 73 39, fax. (032) 277 73 61
e-mail: roz4@polsl.pl
Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. PŚ

 

Rys historyczny

W dniu 1.10.1970 roku rozpoczął swoją działalność Wydział Organizacji Produkcji Politechniki Śląskiej. W 1973 roku oddano do użytku zespół nowoczesnych laboratoriów dydaktycznych i badawczych. W dniu 1.10.1992 roku utworzono Instytut Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem przez połączenie Katedry Zarządzania (powstałej z Katedry Organizacji Produkcji) i Ośrodka Nauk Społecznych. Instytut zlokalizowany był w Katowicach i Gliwicach, funkcjonował w strukturze Wydziału Inżynierii Materiałowej, posiadał niewielką samodzielność a jego strategicznym celem było utworzenie Wydziału Organizacji i Zarządzania. W dniu 01.06.1995 r. J.M. Rektor Politechniki Śląskiej, swoim zarządzeniem, działając na podstawie Uchwały Senatu Politechniki Śląskiej, przekształcił Instytut Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem w Wydział Organizacji i Zarządzania.
Od 1.10.1998 r. roku nowa siedziba Wydziału znajduje się w Zabrzu na ul. Roosevelta 26.

 

   

Warunki lokalowe, wyposażenie budynków, lokalizacja budynków,
w których odbywają się zajęcia

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej funkcjonuje w Zabrzu (siedziba),
a także prowadzi działalność dydaktyczną w  Katowicach

Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu dysponuje sześcioma budynkami:

·           budynek A - Zabrze, ul. Roosevelta 26-28,

·           budynek B – Zabrze, ul. Roosevelta 32

·           budynek C - Zabrze, ul. Roosevelta 42,

·           budynek D - Zabrze, ul. Roosevelta 30,

·           budynek F – Zabrze, ul. Gen. De Gaulle’a 66 (uruchomiony w II połowie 2016 r.) 

Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu dysponuje pięcioma salami audytoryjnymi:

·           aula C3 (178 miejsc),

·           sala 206 (120 miejsc),

·           sala 215 (120 miejsc),

·           sala D10a (120 miejsc).

Największa sala audytoryjna C3 wyposażona jest w stacjonarny rzutnik multimedialny firmy SONY z ekranem oraz aparaturę nagłośniającą firmy SHURE wraz z zestawem głośników firmy Philips. Pozostałe sale audytoryjne są wyposażone w projektory multimedialne SONY
i ekrany zamontowane na stałe.

Dodatkowo:

·           Sala 206 w budynku A jest wyposażona w system nagłośnieniowy oraz klimatyzację.

·           Sala D10 A jest wyposażona w system nagłośnieniowy.

·           Sala 101 i 104 w budynku D (laboratorium ) jest wyposażona na stałe w klimatyzację.

·           Sale ćwiczeniowe w budynku B: 05, 07, 102 i 104 wyposażone są w stały projektor multimedialny oraz ekran.

·           Na wydziale jest dostępny mobilny sprzęt nagłośnieniowy.

 

Baza lokalowa Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Pomieszczenia dydaktyczne

       Zabrze

Budynki Wydziału

5

Sale wykładowe  (178 osobowe)

1

Sale wykładowe  (120 osobowe)

4

Sale wykładowe (60 osobowe )

4

Sale ćwiczeniowe (36 osobowe )

10

Sale ćwiczeniowe (30 osobowe )

10

Sale seminaryjne  (20 osobowe )

11

Laboratoria przedmiotowe

18

Razem

58

 

 

Ostatnia aktualizacja 1.10.2019
(to)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
informacje ogólne