Kierunek Logistyka

Najlepszy kierunek w Kraju "Perspektywy 2018"

 Perspektywy 2018

Podstawowe informacje

Prowadzimy studia:

Poziom studiów: studia I stopnia (Inżynierskie)
Czas trwania: 7 semestrów
Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce studiów: Zabrze, Katowice

Poziom studiów: studia II stopnia (Magisterskie)
Czas trwania: 3 semestry
Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce studiów: Zabrze

Poziom studiów: studia DUALNE II stopnia (Magisterskie) Nowość !!! - Link
Czas trwania: 3 semestry
Tryb: stacjonarne
Miejsce studiów: Zabrze

Specjalności

Na studiach inżynierskich oferowane są 3 specjalności:

Studia inżynierskie na Kierunku Logistyka:

 • Zarządzanie Łańcuchem Dostaw,
 • Logistyka Przedsiębiorstw Przemysłowych,
 • Logistyka miast i regionów. - Nowość !!!

Na studiach magisterskich oferowane są 2 specjalności:

 • Menedżer Logistyki,
 • Usługi Logistyczne.

Sylwetka absolwenta

Absolwent po 3,5 letnich studiach stacjonarnych oraz  3,5 letnich studiach niestacjonarnych (po specjalności: Zarządzanie łańcuchem dostaw, Logistyka przedsiębiorstw przemysłowych, Logistyka miast i regionów)  uzyskuje tytuł zawodowy – inżynier w zakresie logistyki. Absolwent studiów posiada wiedzę dotyczącą:

 • nowoczesnych systemów  logistycznych, ich funkcjonowania w przemyśle i handlu oraz w aglomeracjach miejskich, 
 • uwarunkowań systemów logistycznych, w tym zwłaszcza: społecznych, prawnych, ekonomicznych, środowiskowych, mikroekonomicznych,
 • metod technik i narzędzi zarządzania zapasami i transportem,
 • kalkulacji kosztów logistycznych,
 • zarządzania operacyjnego i strategicznego,
 • wspomagania informacyjnego zarządzania przepływem materiałowym w przedsiębiorstwie, łańcuchu dostaw i sieci dostaw,
 • kwalifikacji i kompetencji menedżerskich.

Ponadto absolwent studiów posiada umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów i zadań logistycznych metodami i technikami inżynierskimi. Umiejętności te pozwalają na rozwiązywanie problemów dotyczących:

 • projektowania systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,
 • praktycznego wykorzystania systemów informatycznych w zarządzaniu logistyką w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych,
 • doskonalenia logistycznej obsługi klienta,
 • modelowania i symulacji przepływów materiałowych w sieciach i łańcuchach dostaw,
 • kierowania przedsiębiorstwem logistycznym i pełnienia w nim funkcji kierowniczych.

Absolwent studiów jest przygotowany do pracy także na stanowiskach kierowniczych w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna. Dotyczy to w szczególności:

 • przedsiębiorstw produkcyjnych różnych branż,
 • przedsiębiorstw transportowych i spedycyjno – transportowych,
 • centrów logistycznych,
 • przedsiębiorstw zajmujących się projektowaniem i doradztwem w zakresie logistyki,
 • przedsiębiorstw komunalnych.

Program studiów

Program studiów przewiduje m.in.:
 • kilkaset godzin zajęć komputerowych,
 • pracę w nowoczesnych laboratoriach, w tym: "Symulacji procesów logistycznych" i nowo utworzonym "Automatyzacji procesów logistycznych",
 • liczne projekty indywidualne i zespołowe,
 • wycieczki do firm logistycznych.
Ponadto w ramach studiów organizowane są praktyki i staże dzięki współpracy z firmami takimi jak: FM Logistics, IBM, Rockwell Automation, Lear Corporation, Logstor, Etisoft, Luma Investment, Polska Grupa Górnicza SA., Urząd Miasta w Zabrzu, Górnośląski Związek Metropolitarny.

Plany studiów:

Dodatkowe informacje

Prezentacja kierunku: Prezentacja kierunku Logistyka

Film promocyjny kierunku: Link

Strona instytutu ROZ4: https://roz4.polsl.pl

Masz pytania dotyczące kierunku? Napisz do nas:

http://roz4.polsl.pl/kontakt/wyslij-wiadomosc

Jeżeli chcesz zostać studentem Wydziału Organizacji i Zarządzania zarejestruj się w Systemie Obsługi Rekrutacji Politechniki Śląskiej (SORek).
Więcej informacji na stronie:
http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Witamy.aspx


ostatnia aktualizacja: 06.05.2020 (pj)


 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
logistyka