Specjalność Menedżer innowacji

Od roku akademickiego 2018/19 na studiach drugiego stopnia kierunku Zarządzanie oferowana jest specjalność Menedżer innowacji. Podstawowym celem specjalności jest kształtowanie postaw i zachowań innowacyjnych przyszłych menedżerów i pracowników, zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania innowacjami, w tym umiejętności zastosowania metod i technik niezbędnych do skutecznej budowy i oceny systemu zarządzania działalnością innowacyjną oraz generowania i rozwijania innowacyjnych pomysłów .

Proces kształcenia ukierunkowany jest na stworzenie możliwości jak najlepszego startu w roli innowacyjnego pracownika, menedżera. Program kształcenia ukierunkowany jest na rozwijanie umiejętności efektywnej pracy w zespołach oraz rozwijanie umiejętność twórczego rozwiązywania problemów w praktyce, przy wykorzystaniu nowatorskich metod i techniki. W ramach studiów stosowane są zróżnicowane formy  zajęć  (studia przypadków, praca zespołowa, realizacja projektów, gry szkoleniowe, biznesowe, organizowanie wizyt w przedsiębiorstwach,  zajęcia z przedstawicielami praktyki gospodarczej). Jednocześnie w budowaniu kompetencji dziedzinowych, w obszarze zarządzania innowacjami, niezwykle przydatne będą:  nabycie umiejętności z zakresu finansowania innowacji, przyswojenie zasad pozyskiwania środków publicznych przeznaczonych na innowacje, poznanie procesów transferu technologii, wypracowanie umiejętności tworzenia montażu finansowego, służącemu zachowaniu trwałości innowacji w przedsiębiorstwie.
Plan studiów jest przegotowany pod certyfikaty specjalisty ds. innowacji i menedżera ds. innowacji, które można uzyskać w trakcie lub po ukończeniu studiów.
Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach menedżerskich, a także specjalistycznych, we wszelkiego typu przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych oraz instytucjach  publicznych, wyspecjalizowanych we wdrożeniach innowacji. Specjalność dedykowana jest studentom, którzy w szczególności chcą zajmować się zagadnieniami zarządzania innowacjami, pracować w działach badawczo-rozwojowych, technologicznych, racjonalizatorskich, projektowych, zarządzania i planowania strategicznego, funkcjonować w szeroko rozumianym konsultingu gospodarczym, być zatrudnionymi w sferze administracji publicznej (jednostki samorządu terytorialnego), bądź zakładać i rozwijać własne  firmy innowacyjne.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach menedżerskich, a także specjalistycznych we wszelkiego typu przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych. Specjalność skierowana jest do studentów, którzy w szczególności chcą zajmować się zagadnieniami zarządzania i wdrażania innowacjami, pracować w działach badawczo-rozwojowych, technologicznych, racjonalizatorskich, projektowych, zarządzania i planowania strategicznego, bądź zakładać i rozwijać własne startupy.

 

Aktualizacja: 04.08.2020r (SO)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
menedzer_innowacji