Terminy zjazdów dla studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021: zjazdy_nstac_2020_2021.pdf 

 

Zjazdy w poprzednich latach: 

Semestr zimowy 2019/2020

Lp.

miesiąc

data

 1.  

 

październik 2019

5,6

 1.  

12,13

 1.  

26,27

 1.  

listopad 2019

16,17

 1.  

23,24

 1.  

grudzień 2019

7,8

 1.  

14,15

 1.  

styczeń 2020

11,12

 1.  

18,19

 1.  

25,26

 

Semestr letni 2019/2020

Lp.

miesiąc

data

 1.  

 

marzec 2020

7,8

 1.  

14,15

 1.  

28,29

 1.  

kwiecień 2020

18,19

 1.  

25,26

 1.  

maj 2020

9,10

 1.  

16,17

 1.  

23,24

 1.  

czerwiec 2020

6,7

 1.  

13,14

 

Semestr zimowy 2018/2019

Lp.

miesiąc

data

 1.  

 

 

październik 2018

6,7

 1.  

13,14

 1.  

20,21

 1.  

27,28

 1.  

 

 

listopad 2018

3,4

 1.  

17,18

 1.  

24,25

 1.  

 

grudzień 2018

8,9

 1.  

15,16

 1.  

 

styczeń 2019

12,13

 1.  

19,20

 

Semestr letni 2018/2019

Lp.

miesiąc

data

 

  luty 2019

  23,24

  1.  

   

  marzec 2019

  2,3

  1.  

  16,17

  1.  

  23,24

  1.  

   

  kwiecień 2019

  6,7

  1.  

  13,14

  1.  

   

  maj 2019

  11,12

  1.  

  18,19

  1.  

  25,26

  1.  

  czerwiec 2019

  1,2

  1.  

  15,16

  1.  

  22,23

   

  Wystawianie faktur w związku z usługą edukacyjną

  • Jeżeli zawarto umowę ze studentem na świadczenie usługi edukacyjnej, to Uczelnia może wystawić faktury tylko jemu (a nie firmie, w której jest zatrudniony).
  • Dopuszcza się sytuację, gdy student dostarcza kopię zawartej przez niego umowy, w której zatrudniająca go firma zobowiązuje się do pokrycia kosztów jego edukacji. Wtedy można wystawić fakturę tej firmie, a ksero umowy dołączyć do kopii wystawionej studentowi faktury pozostającej w kwesturze.
  • Firma może też zwrócić swojemu pracownikowi koszty edukacji na podstawie niżej wymienionych dokumentów, stanowiących dowód poniesienia wydatku, jako kosztu uzyskania przychodu: 
   1. pisma studenta do Zarządu firmy z prośbą o zwrot kosztów lub umowy pomiędzy studentem i firmą,
   2. potwierdzenia zapłaty z dziekanatu Wydziału,
   3. dowodu wpłaty z banku, w którym student ma swoje konto osobiste.

   Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z paragrafem 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2011r (Dz. U. Nr 68, poz. 360), fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi
   (od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy).

    

  Prośbę o wystawienie faktury VAT proszę zgłaszać w BOS

   

   

   

   

   

   Ostatnia aktualizacja

  14.09.2020r.

   
  Admin © Politechnika Śląska
   
  Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
  Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
  Studenci niestacjonarni