Katedra Stosowanych Nauk Społecznych

 PUBLIKACJE

Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka 12Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Aleksandra Kuzior (red.)2020
Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka 11Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Aleksandra Kuzior (red.)2019
Środowisko zamieszkania w doświadczeniu osób starszych. Wybrane aspekty psychospołeczne w ujęciu socjologicznymUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Marek Niezabitowski2018
Trwanie i zmiana w przestrzeni społeczno-kulturowej współczesnej ukraińskiej wsi. Refleksje z badań terenowychUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Aleksandra Synowiec (red.)2018
Filozofia Izydory DąmbskiejUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Zbigniew Orbik2018
Wprowadzenie do bioetykiUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Daniela Fobelova, Aleksandra Kuzior2018
Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka 10Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Aleksandra Kuzior (red.)2018
Praca ze zdemoralizowaną młodzieżą. Aspekt socjologiczny i psychologicznyUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Alla Lobanova2017
Czas i świadomość w filozofii Bergsona i HusserlaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Zbigniew Orbik2017
Projekt nauki nowej Marshalla McLuhana. Filozoficzne konsekwencje zmian form komunikacjiUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Bartłomiej Knosala2017
Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka 9Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Aleksandra Kuzior (red.)2017
Tożsamość osobowa w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnychUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Grażyna Osika2016
Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka 8Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Aleksandra Kuzior (red.)2016
Research methodology of innovative behaviourUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Piotr Weryński2015
Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka 7Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Aleksandra Kuzior (red.)2015
Humanistyka. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Jacka RąbaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Aleksandra Kuzior (red.)2015
Księga streszczeń. Book of abstractsUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Paulina Kuzior (red.) 2015
Zarządzanie innowacjami w sektorze MŚPUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Weryński P., Dolińska-Weryńska D., Tokar J.2014
Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka 6Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Aleksandra Kuzior (red.)2014
Aksjologia zrównoważonego rozwojuUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Aleksandra Kuzior2014
Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka 5Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Aleksandra Kuzior (red.)2013
Samodoskonalenie menadżerów-rozwój kompetencji przywódczychUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Joanna Tokar2013
Matryca potrzeb marketingowych w sektorze MMŚP. Testowanie i upowszechnianie narzędziaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Piotr Weryński (red.)2013
Contemporary developmental challengesUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Aleksandra Kuzior (red.)2013
Środowisko zamieszkania polskich seniorów w badaniach interdyscyplinarnychUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Niezabitowska E., Bartoszek A., Kucharczyk-Brus B., Niezabitowski M.2013
Administracyjne i społeczne mechanizmy przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu ósób niepełnosprawnych w perspektywie założeń koncepcji zrównoważonego rozwojuUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Aleksandra Kuzior, Jacek Rąb (red.)2012
Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka 4Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Aleksandra Kuzior (red.)2012
IX Polski Zjazd Filozoficzny. Księga StreszczeńUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Aleksandra Kuzior, Andrzej Kiepas, JaceK Rąb (red.)2012
Kompetencje informacyjno-komunikacyjne i międzykulturowe w gospodarce. Od adaptacji do innowacji.Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Iwona Sobieraj (red.)2012
Matryca potrzeb marketingowych w sektorze MMŚP. Diagnoza problemu i konstrukcja narzędziaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Piotr Weryński (red.)2012
Socio-ethical aspects of human functioning in the modern worldUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Akeksandra Kuzior, Izabela Bieńkowska (red.)2011
Zrównoważony rozwójUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Aleksandra Kuzior, Andrzej Kiepas, Elżbieta Leks-Bujak2011
Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka 3Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Aleksandra Kuzior (red.)2011
Procesy i akty komunikacyjneUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Grażyna Osika2011
Bunt i reformaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Grażyna Osika2011
Ludzie i instytucje w procesie przemian miejskiej społeczności lokalnej. Studium socjologiczne na przykładzie osiedla Zandka w ZabrzuUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Niezabitowski M., Rożałowska B. (red.)2010
Wzory uczestnictwa obywatelskiego PolakówUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Piotr Weryński2010
Zasoby lokalne jako dobro wspólne. Kapitał społeczny opolskich społeczności lokalnych. Relacje z badań.Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Katarzyna Postrzednik-Lotko,  Piotr Weryński (red.)2010
Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowiekaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Aleksandra Kuzior, Jacek Rąb (red.)2009
Społeczny wizerunek partii politycznychUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Dorota Dolińska2009
Inteligent i ObywatelUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Weryński P., Rąb K., Musiał A.2009
Społeczności lokalne na pograniczuUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Aleksandra Kuzior, Jacek Rąb, Iwona Sobieraj (red.)2008
Fenomenologia autostrady. Aspekt socjologicznyUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Jarosław A. Mikołajec, Iwona Sobieraj (red.)2008
O nauce, edukacji i społeczeństwie - szkice filozoficzneUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Jacek Rąb2008
Informacja i komunikacja w zarządzaniuUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Józef Ober2007
Kultura organizacji na podstawie badań w wybranych zakładach pracy województwa śląskiegoUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Jan Róg2007
Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej : problemy uczestnictwa społecznego Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Marek Niezabitowski2007
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Publikacje ROZ2