Bez tytułu 1
 
Zapraszamy do
publikowania w kwartalniku
 

KATEDRA INŻYNIERII PRODUKCJI

Wykaz pracowników

  PROFESOROWIE

 
 

  

Dr hab. inż. Witold BIAŁY, prof. PŚ

Kontakt 
     Pokój:                     C108 
     Telefon służbowy:    +48 32 277 7349
     Adres e-mail:            
Witold.Bialy@polsl.pl

Plan zajęć
Publikacje
Osobista witryna sieci Web

 

 

Dr hab. inż. Jarosław BRODNY, prof. PŚ.
Kierownik Katedry Inżynierii Produkcji

Kontakt
      Pokój:                    A216C 
      Telefon służbowy:   +48 32 277 7327
      Adres e-mail:          
Jaroslaw.Brodny@polsl.pl

Plan zajęć
Publikacje

 

  

Dr hab. inż. Patrycja HĄBEK, prof. PŚ 

Kontakt 
     Pokój:                     C106 
     Telefon służbowy:    +48 32 277 7371
     Adres e-mail:            
Patrycja.Habek@polsl.pl

Plan zajęć
Publikacje

 

 

Prof. dr hab. inż. Jan KAŹMIERCZAK
Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania

Kontakt 
     Pokój:                     A209 
     Telefon służbowy:    +48 32 277 7327
     Adres e-mail:            
Jan.Kazmierczak@polsl.pl

Plan zajęć
Publikacje

Osobista witryna sieci Web

 

 

Dr hab. inż. Andrzej LOSKA, prof. PŚ

Kontakt 
     Pokój:                     A205 
     Telefon służbowy:    +48 32 277 7363
     Adres e-mail:            
Andrzej.Loska@polsl.pl

Plan zajęć
Publikacje

 

 

Dr hab. inż. Magdalena PALACZ, prof. PŚ

Kontakt 
     Pokój:                     A415 
     Telefon służbowy:    +48 32 277 7393
     Adres e-mail:            Magdalena.Palacz
@polsl.pl

Plan zajęć
Publikacje

 

 

Prof. dr hab. Grażyna PŁAZA

Kontakt 
     Pokój:                     B223 
     Telefon służbowy:    +48 32 277 7379
    
Adres e-mail:            Grazyna.Plaza@polsl.pl

Plan zajęć
Publikacje

 

 

Dr hab. inż. Ryszard WYCZÓŁKOWSKI, prof. PŚ.
 

Kontakt
     Pokój:                     B224
     Telefon służbowy:    +48 32 277 7304
     Adres e-mail:           
Ryszard.Wyczolkowski@polsl.pl

Plan zajęć
Publikacje

 

  ADIUNKCI

 

Dr inż. Joanna BARTNICKA
Prodziekan ds. Kształcenia

Kontakt
     Pokój:                     A216
     Telefon służbowy:    +48 32 277 7394
     Adres e-mail:           
Joanna.Bartnicka@polsl.pl@polsl.pl

Plan zajęć
Publikacje
Osobista witryna sieci Web

 

 

Dr inż. Arkadiusz BOCZKOWSKI 

Kontakt 
     Pokój:                     A204 
     Telefon służbowy:    +48 32 277 7313
     Adres e-mail:            
Arkadiusz.Boczkowski@polsl.pl

Plan zajęć
Publikacje
Osobista witryna sieci Web

 

 

Dr inż. Jolanta IGNAC - NOWICKA

Kontakt 
     Pokój:                     C103 
     Telefon służbowy:    +48 32 277 7372
     Adres e-mail:            
Jolanta.Ignac-Nowicka@polsl.pl 

Plan zajęć
Publikacje

 

 

Dr inż. Agnieszka JANIK

Kontakt 
     Pokój:                     B222 
     Telefon służbowy:    +48 32 277 7473
     Adres e-mail:            
Agnieszka.Janik@polsl.pl 

Plan zajęć
Publikacje

 

 

Dr inż. Artur KUBOSZEK

Kontakt 
     Pokój:                     A204 
     Telefon służbowy:    +48 32 277 7313
     Adres e-mail:            
Artur.Kuboszek@polsl.pl

Plan zajęć
Publikacje
Osobista witryna sieci Web

 

 

Dr inż. Katarzyna MIDOR

Kontakt 
     Pokój:                     C109 
     Telefon służbowy:    +48 32 277 7350
     Adres e-mail:            
Katarzyna.Midor@polsl.pl

Plan zajęć
Publikacje
Osobista witryna sieci Web

 

 

Dr inż. Katarzyna MLECZKO

Kontakt
     Pokój:                     B213 
     Telefon służbowy:    +48 32 277 7311
     Adres e-mail:           
Katarzyna.Mleczko@polsl.pl

Plan zajęć
Publikacje 
Osobista witryna sieci Web

 

Dr inż. Waldemar PASZKOWSKI

Kontakt 
     Pokój:                     A118 
     Telefon służbowy:    +48 32 277 7392
     Adres e-mail:            
Waldemar.Paszkowski@polsl.pl

Plan zajęć
Publikacje

Osobista witryna sieci Web

 

 

Dr inż. Adam RYSZKO

Kontakt 
     Pokój:                     B113 
     Telefon służbowy:    +48 32 277 7474
     Adres e-mail:            
Adam.Ryszko@polsl.pl 

Plan zajęć
Publikacje

 

 

Dr inż. Marek SZAFRANIEC

Kontakt 
     Pokój:                     B113 
     Telefon służbowy:    +48 32 277 7474
     Adres e-mail:            
Marek.Szafraniec@polsl.pl 

Plan zajęć
Publikacje

 

 

Dr inż. Tomasz WAŁEK

Kontakt 
     Pokój:                     B221 
     Telefon służbowy:    +48 32 277 7386
     Adres e-mail:            
Tomasz.Walek@polsl.pl 

Plan zajęć
Publikacje

 

 

Dr inż. Andrzej WIECZOREK

Kontakt 
     Pokój:                     A205 
     Telefon służbowy:    +48 32 277 7363
     Adres e-mail:            
Andrzej.Wieczorek@polsl.pl

Plan zajęć
Publikacje
Osobista witryna sieci Web

 

 

Dr inż. Juliusz WÓJCIK

Kontakt 
     Pokój:                     A118 
     Telefon służbowy:    +48 32 277 7392
     Adres e-mail: 
          Juliusz.Stanislaw.Wojcik@polsl.pl 

Plan zajęć
Publikacje
Osobista witryna sieci Web

  ASYSTENCI

 

Dr inż. Jacek SITKO

Kontakt 
       Pokój:                    C109 
       Telefon służbowy:   +48 32 277 7350
       Adres e-mail:           Jacek.Sitko
@polsl.pl

Plan zajęć
Publikacje

 

 
 

 

   DOKTORANCI  

 

Mgr inż. Agnieszka DEJA 

Kontakt
      Pokój:                  B220      
      Telefon służbowy: +48 32 277 7388  
      Adres e-mail:        agnieszka.deja@polsl.pl     


 

 

 

Mgr Violetta GŁADYSIAK

Kontakt
      Pokój:                    B220 
      Telefon służbowy:   +48 32 277 7388
      Adres e-mail:          


 

 

 

Mgr inż. Patrycja KABIESZ

Kontakt
      Pokój:                    A216 
      Telefon służbowy:   +48 32 277 7394
      Adres e-mail:          patrycja.kabiesz@polsl.pl      

Plan zajęć
Publikacje

 

 

 

Mgr inż. Dorota PALKA

Kontakt
      Pokój:                    B220 
      Telefon służbowy:   +48 32 277 7388
      Adres e-mail:           dorota.palka@polsl.pl

Plan zajęć

 

 

Mgr Kinga STECUŁA

Kontakt
      Pokój:                    B220 
      Telefon służbowy:   +48 32 277 7388
      Adres e-mail:          
kinga.stecula@polsl.pl

Plan zajęć

 

 

Mgr inż. Agnieszka TYCHONIUK

Kontakt
      Pokój:                    B220 
      Telefon służbowy:   +48 32 277 7388
      Adres e-mail:           agnieszka.tychoniuk@polsl.pl

Plan zajęć

 

  
   

 

 Aktualizacja: 28.04.2020 KM

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Katedra Inżynierii Produkcji - wykaz pracowników