Współpraca Wydziału Organizacji i Zarządzania
z interesariuszami zewnętrznymi

Uchwała Rady Wydziału - Rada Interesariuszy

  


 

Urząd Miejski w Zabrzu
Adres: ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze
Telefon do Centrali Urzędu Miejskiego: (32) 37-33-300

www.um.zabrze.pl

 

  

 
Partnerzy

 Porozumienia o współpracy 

 

Porozumienie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii


Data zawarcia porozumienia o współpracy: 29.07.2016r.

Sygnatariusze:

 • Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
 • Komenda Miejska Policji w Zabrzu
 • Miasto Zabrze
 •  

Zakres współpracy:

 • szkolenia rożnych grup zawodowych, stykających się w swoim środowisku z problemami uzależnień,
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, skierowanej do młodzieży z zabrzańskich szkół średnich oraz studentów w szczególności Politechniki Śląskiej,
 • przeprowadzanie sondaży, ekspertyz, badań pozwalających diagnozować używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną z terenu Zabrza, prowadzenie badań pozwalających ocenić realizację zabrzańskich programów profilaktycznych, w oparciu o wiedzę i doświadczenie naukowe Stron Porozumienia,
 • organizowanie seminariów, kongresów, debat i pikników na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
 • udział w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich akcjach i kampaniach trzeźwościowych,
 • organizacjia i propagowanie poradnictwa obywatelskiego, zawodowego i psychologicznego, zwłaszcza dla osób z grup zagrożonych marginalizacją,
 • włączanie kół naukowych oraz grup wolontariuszy w działania profilaktyki uzależnień.

 - - - 


Projekt Nowoczesne Zarządzanie Biznesem


Data zawarcia porozumienia o współpracy: 15.05.2012r.

Koordynatorzy po stronie Wydziału:

 • dr Izabela Jonek-Kowalska, Prodziekan ds. Ogólnych
 • mgr inż. Anna Bartłomiejczyk
 •  

 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że na podstawie porozumienia o współpracy oraz w związku z realizacją projektu pn.: Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Związek Banków Polskich bezpłatnie udostępnia wszystkim studentom oraz nauczycielom akademickim elektroniczne wersje wiodących czasopism fachowych, takich jak:

 • Miesięcznik Finansowy BANK,
 • Nowoczesny Bank Samorządowy,
 • Europejski Doradca Samorządowy,
 • Kurier Finansowy,
 • Finansowanie Nieruchomości.

Aby uzyskać dostęp do czasopism należy założyć konto na stronie aleBank.pl
Link do rejestracji:http://www.alebank.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=28443&Itemid=634

W czasopismach wypowiadają się specjaliści ze świata nauki czy biznesu.
Rejestrując się uzyskują Państwo dostęp do aktualnych i archiwalnych wydań pism.

Jednocześnie rejestracja jest równoznaczna z uczestnictwem w programie, dzięki czemu uzyska się dostęp do informacji związanych z konferencjami czy szkoleniami organizowanymi przez ZBP.


Centrum Informacji Gospodarczej

Adres: ul. Kruczkowskiego 8,  00-380 Warszawa

www.cigi.pl

 

Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.

Adres: ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

www.cpb.pl

 

Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjną

Adres: ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa

www.bik.pl

 

Związek Banków Polskich

Adres: ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

www.zbp.pl

 

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Spółka Akcyjna

Adres: ul. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa

www.big.pl

 

Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna

ul. rtm. W. Pileckiego 65, 02-761 Warszawa

 www.kir.pl

 

 

 - - - 


Stowarzyszenie "Polski Ruch Czystszej Produkcji”


Data zawarcia porozumienia o współpracy: 03.02.1999r.

Adres: ul. Krasińskiego 13/107, 40-019 Katowice
Telefon: (32) 256 55 07

www.czystszaprodukcja.pl

 

 Ostatnia aktualizacja strony: 06.05.2018
(to)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Interesariusze zewnętrzni Wydziału