Kierunek Zarządzanie

ZARZĄDZANIE

Absolwenci kierunku Zarządzanie posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnego wykształcenia społeczno-ekonomicznego oraz inżynierskiego, m.in. zarządzania organizacjami w warunkach gospodarki rynkowej czy zagadnień związanych z komputerowymi metodami ilościowymi w zarządzaniu, istotnymi dla przygotowania i podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych. Znają także metody analizy, diagnozy i projektowania systemów organizacji i zarządzania oraz marketingu. Absolwenci kierunku zarządzanie są w pełni przygotowani do pracy menadżerów działających w warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej, którzy potrafią zainicjować powołanie przedsiębiorstwa, samodzielnie kierować powierzonymi zasobami organizacji bądź też współpracować z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. Znają specyfikę zróżnicowanych rynków: konsumpcyjnego i instytucjonalnego zarówno w sferze usług jak i towarów. Ich działania zawodowe mogą być skierowane na rozwiązywanie problemów organizacyjno-ekonomicznych. Sprawdzą się również jako doradcy biznesowi.

Po I stopniu absolwenci uzyskują tytuł licencjata, po II stopniu tytuł magistra.

Prowadzimy studia:
- I stopnia (stacjonarne licencjackie)  (3-letnie w Zabrzu, kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata),
- I stopnia (niestacjonarne zaoczne licencjackie) (zaoczne 3-letnie w Zabrzu, kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata),

- II stopnia (stacjonarne magisterskie, 2-letnie w Zabrzu, kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra)
- II stopnia (niestacjonarne zaoczne magisterskie, 2-letnie w Zabrzu, kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra)


Specjalności na studiach I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych)
Formalny wybór specjalności na studiach I stopnia następuje po ukończeniu drugiego semestru studiów.

W roku akademickim 2020/2021 na kierunku Zarządzanie proponujemy następujące specjalności:

Specjalności w roku akademickim 2019/2020:

Specjalności na studiach II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych)

W roku akademickim 2020/2021 na kierunku Zarządzanie proponujemy następujące specjalności:

Specjalności w roku akademickim 2019/2020:

Jeżeli chcesz zostać studentem kierunku Zarządzanie na Wydziale Organizacji i Zarządzania zarejestruj się w serwisie rekrutacja.polsl.pl.

 
 

Aktualizacja: 17.03.2021r (SO)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Zarządzanie