Specjalność Zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach

Od roku akademickiego 2018/19 na kierunku Zarządzanie oferowana jest specjalność Zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Specjalność kształci przyszłych przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić własne firmy bądź rozwijać już istniejące, często mające charakter firm rodzinnych, dając im niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne. Absolwent poznaje zasady tworzenia zarówno innowacyjnych startupów, jak i tradycyjnych mikroprzedsiębiorstw. Poznaje On również reguły rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw działających na rynku lokalnym i międzynarodowym. 

Do założenia i prowadzenia własnej firmy niezbędny jest duch kreatywności i przedsiębiorczy przyszłego właściciela, jednak aby efektywnie działać, potrzebna jest również wiedza na temat ekonomicznych zasad tworzenia i zarządzania MŚP w różnych dziedzinach działalności gospodarczej oraz jego interakcji z otoczeniem ekonomicznym. W procesie kształcenia rozwiniesz swoje umiejętności na zajęciach projektowych, w pracach problemowo-grupowych, w trakcie gier symulacyjnych i warsztatów kreatywności.

Specjalność ukierunkowana jest na kluczowe aspekty funkcjonowania małej i średniej firmy oraz zarządzania tej klasy podmiotem gospodarczym w konkurencyjnym otoczeniu. Celem jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej zakładania własnej firmy, pozyskiwania środków na jej działalność i rozwój (w tym środków z UE), prawnych aspektów prowadzenia własnej firmy, rachunkowości i finansów w MSP oraz wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych.

 

Możliwości zatrudnienia

  • samozatrudnienie - założenie własnej działalności gospodarczej (startup),
  • zatrudnienie w firmie rodzinnej,
  • zatrudnienie w małych i średnich przedsiębiorstwach,
  • zatrudnienie w instytucjach otoczenia biznesu wspierających sektor MSP,
  • zatrudnienie w organizacjach doradczych sektora MSP.

 

Aktualizacja: 3.08.2020r (SO)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
zarzadzanie_w_msp