Specjalność Zarządzanie w organizacjach publicznych i sektorze obywatelskim

Od roku akademickiego 2018/19 na kierunku Zarządzanie oferowana jest specjalność Zarządzanie w organizacjach publicznych i sektorze obywatelskim. Specjalność jest odpowiedzią na potrzeby kadrowe organizacji publicznych oraz rozwijającego się sektora obywatelskiego (stowarzyszeń, fundacji i klubów pełniących istotne funkcje społeczne). Doświadczenie pracowników Wydziału Organizacji i Zarządzania ze współpracy z tymi organizacjami działającymi na terenie Zabrza i Gliwic wskazują, że współczesne wyzwania tego sektora to umiejętność tworzenia i rozwijania lokalnego kapitału społecznego, wykorzystania możliwości prawnych oraz nowoczesnych technologii internetowych. Absolwenci posiadają zatem wiedzę o uwarunkowaniach funkcjonowania społeczności lokalnych, poznają uwarunkowania formalno-prawne działania organizacji publicznych i instytucji sektora obywatelskiego, a także dowiadują się o narzędziach wspomagających pracę tych instytucji. Są to interdyscyplinarne studia łączące nauki o zarządzaniu i nauki o administracji przygotowujące absolwentów do pracy związanej z zaspokajaniem potrzeb zbiorowych w sektorze publicznym, jak i w organizacjach pozarządowych. Studia te pozwolą Ci zdobyć wiedzę na temat zaawansowanych metod i technik zarządzania, wprowadzą Cię w problematykę zarządzania sektorem publicznym w realiach Unii Europejskiej, a także wzbogacą o niezbędne informacje dotyczące rynku edukacji i kultury, zdrowia, opieki społecznej, rozwiązywania problemów związanych z działalnością instytucji samorządowych.   

Sektor obywatelski realizuje potrzeby społeczne w zakresie kultury, edukacji, ekologii, sportu i innych ważnych obszarach.  Wyniki badań naukowych pokazują również istotną rolę tego sektora we wprowadzaniu innowacji społecznych. Nowoczesne społeczeństwa charakteryzuje wysoki udział sektora obywatelskiego w realizacji zadań społecznych. Dlatego prognozy wskazują na możliwości wzrost zatrudnienia w tym sektorze.

Specjalność ukierunkowana jest na kluczowe aspekty funkcjonowania instytucji publicznej (miasta, gminy lub innej organizacji publicznej) lub podmiotu sektora obywatelskiego. Praktyka lokalna wskazuje również na ścisłą i wielopłaszczyznową współpracę organizacji publicznych i sektora obywatelskiego (nie musisz wybierać "sektor publiczny" albo "sektor obywatelski"). Celem jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej działania podmiotów sektora publicznego/obywatelskiego, prawnych aspektów funkcjonowania podmiotów w tych sektorach oraz wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych.

Naturalną ścieżką rozwoju dla tej specjalności jest wybranie na studiach II stopnia specjalności Menedżer organizacji publicznych

 

Możliwości zatrudnienia

  • jednostki administracji publicznej (miasta i gminy) oraz podmioty zależne od tych organizacji (przedsiębiorstwa komunalne), 
  • miasta - komórki pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
  • instytucje publiczne,
  • organizacje charytatywne,
  • stowarzyszenia,
  • kluby sportowe.

 

Aktualizacja: 3.08.2020r (SO)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Zarzadzanie_w_opso