Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

                             INFORMACJE PODSTAWOWE                            

Na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Zabrzu kształcimy

W RAMACH STUDIÓW I STOPNIA NA SPECJALNOŚCIACH

 

W RAMACH STUDIÓW II STOPNIA NA SPECJALNOŚCIACH

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM / STUDIES IN ENGLISH

  

                                  SYLWETKA ABSOLWENTA                             

Zasadniczym celem kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest wykształcenie magistra inżyniera dla potrzeb przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej, który potrafiłby:

 • łączyć wiedzę inżynierską w zakresie technologii produkcji z wiedzą z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,
 • kierować systemami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie,
 • właściwie zorganizować proces produkcyjny i procesy pomocnicze w przedsiębiorstwie,
 • gospodarować zasobami przedsiębiorstwa dla potrzeb jego działalności, w szczególności dla potrzeb procesu produkcyjnego,
 • kierować zespołami ludzkimi w przedsiębiorstwie,
 • umiejętnie stosować systemy informatyczne w sferze zarządzania przedsiębiorstwem oraz w sferze przygotowania i organizacji produkcji w przedsiębiorstwie.

Podstawowy zakres wiedzy absolwenta kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji obejmuje:

 • przedmioty ogólnego wykształcenia inżynierskiego,
 • przedmioty związane z przygotowaniem i organizacją produkcji w przedsiębiorstwie,
 • przedmioty związane z metodami ilościowymi i stosowaniem systemów informatycznych w zarządzaniu,
 • przedmioty społeczne i ekonomiczne związane z nabyciem umiejętności organizatorskich i zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej,
 • metody analizy, diagnozy i projektowania systemów organizacyjnych oraz systemów zarządzania przedsiębiorstwem.

Absolwenta kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji cechuje umiejętność kojarzenia problemów technicznych z ekonomicznymi, czyli umiejętność właściwego przygotowania i organizacji procesu produkcyjnego z oceną wpływu decyzji produkcyjnych na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa i osiąganych wyników ekonomiczno-finansowych. 

 CO ZROBIĆ, ŻEBY STUDIOWAĆ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI W ZABRZU

  

Jeżeli chcesz zostać studentem Wydziału Organizacji i Zarządzania na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji zarejestruj się w Systemie Obsługi Rekrutacji Politechniki Śląskiej (SORek).

Pamiętaj, aby po zalogowaniu w systemie rekrutacji, oprócz kierunku, koniecznie wybrać miasto -> ZABRZE

Instrukcja aplikowania znajduje się tutaj.

 

Więcej informacji na temat rekrutacji znajduje się tutaj.

Tutaj można zapoznać się z ofertą edukacyjną Wydziału Organizacji i Zarządzania.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 03.06.2020

(km)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
ZIP