Zarządzanie Projektami

Nowoczesny Kierunek Studiów

na Wydziale Organizacji i Zarządzania (Rok Akademicki 2020/2021)

Zapraszamy kandydatów na studia do zapoznania się z poniższym filmem przedstawiającym ofertę edukacyjną kierunku Zarządzanie Projektami

 

Podstawowe informacje


Poziom studiów: studia I stopnia (licencjackie)
Czas trwania: 6 semestrów
Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce studiów: Zabrze

Poziom studiów: studia II stopnia (magisterskie)
Czas trwania: 4 semestry
Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce studiów: Zabrze

Istnieje możliwość bezpośredniej kontynuacji studiów na II stopniu na kierunkach Zarządzanie Projektami lub Zarządzanie.

 

Opis kierunku

  

Zarządzanie Projektami to kierunek, na którym zdobędziesz:

 • wiedzę jak planować, przeprowadzać i kontrolować realizację złożonych przedsięwzięć wewnątrz firmy jak i dla jej Klientów,
 • umiejętność posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem przeznaczonym do zarządzania projektem,
 • praktyczną wiedzę jak zarządzać projektami informatycznymi, unijnymi, inwestycyjnymi,
 • wiedzę potrzebną do podejścia do certyfikowanego egzaminu z zarządzania projektami,
 • praktyczną wiedzę z zarządzania, ekonomii, finansów i rachunkowości.

 

Program kierunku Zarządzanie Projektami stanowi odpowiedź na dokładnie zdiagnozowane potrzeby rynku pracy wyrażone w aktualnych raportach i publikacjach - co roku pojawia się kilkaset ofert pracy w branży: informatycznej, budowlanej, consultingowej, produkcyjnej, finansowej.

  

Program studiów


  Program studiów przewiduje m.in.:
 • zajęcia w nowoczesnych laboratoriach,
 • część zajęć w języku angielskim,
 • nowoczesne metody kształcenia: aktywne warsztaty, design thinking, gry biznesowe, symulacje,
 • liczne projekty inwestycyjne, informatyczne, unijne i marketingowe,
 • certyfikację z zarządzania projektami w trakcie studiów (PRINCE2, IPMA Student, IPMA Poziom D),
 • zajęcia z doświadczonymi praktykami w dziedzinie zarządzania projektami,
 • udostępnianie materiałów dydaktycznych w postaci multimedialnej i hipermedialnej na platformie zdalnej edukacji,
 • możliwość pozyskania profesjonalnego doświadczenia zawodowego w ramach studenckich praktyk oraz staży w kraju i zagranicą,
 • dostęp do specjalistycznego oprogramowania firmy Microsoft.

 

Na kierunku studiów Zarządzanie Projektami, oprócz przedmiotów wspólnych, oferowane są specjalne grupy przedmiotów ukierunkowanych na wyspecjalizowane obszary z zakresu zarządzania projektami (obszary te stanowią specjalności na kierunku Zarządzanie Projektami): 

 • Kaskadowe zarządzanie projektami.
 • Adaptacyjne zarządzanie projektami.
 • Zarządzanie projektami w przemyśle.
 • Zarządzanie projektami informatycznymi.
 • Zarządzanie projektami w administracji.

 

 Studenci mają możliwość rozwijania swojej wiedzy w Kole Zarządzania Projektami SOLVER

Plany studiów na rok akademicki 2020/2021:


Sylwetka absolwenta

 

Absolwenci kierunku zarządzanie projektami są przygotowani do pełnienia zróżnicowanych funkcji w zespołach projektowych, a przede wszystkim mogą pełnić funkcję kierownika projektu. Będąc absolwentem tego kierunku będziesz posiadać umiejętności i wiedzę, które pozwolą Ci zarządzać dużymi projektami o budżecie ponad 1 miliona złotych. Posiadana wiedza na temat technik i narzędzi zarządzania projektami umożliwi każdemu absolwentowi na profesjonalną realizację różnego rodzaju przedsięwzięć. Znając podstawy nauk ekonomicznych, społecznych i prawnych absolwenci tego kierunku posiadają umiejętności techniczne oraz tzw. umiejętności miękkie, pozwalające efektywnie pracować w zespole projektowym. Project Managerowie wykształceni na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej doskonale znają standardy kaskadowego zarządzania projektem (Waterfall) oraz istotę zwinnego zarządzania projektami (Agile. Ponadto, nabywają umiejętności w zakresie metodyk i standardów zarządzania projektami, takich jak PMBoK, IPMA, PRINCE2 czy Scrum.

Absolwenci potrafią organizować i sterować wykonawstwem projektów, zarządzać zmianami w projekcie oraz zarządzać ryzykiem projektu. Wykorzystują narzędzia informatyczne wspomagające proces zarządzania projektami do analizowania, oceniania i planowania projektów - w tym, takie oprogramowanie jak Microsoft Project czy Trello. Posiadają umiejętności komunikacyjne oraz doskonale rozumieją potencjał zarządzania zasobami ludzkimi wymagany do optymalnego zarządzania zespołami projektowymi. Potrafią również umiejętnie rozwiązywać konflikty, a także radzić sobie w sytuacjach kryzysowych występujących podczas realizacji projektów. Absolwenci kierunku zarządzanie projektami posiadają wiedzę umożliwiającą przystąpienie do egzaminu IPMA-Student lub/i IPMA Poziom D, PRINCE2 Foundation, a także Professional Scrum Master.

 

Dlaczego warto studiować na kierunku Zarządzanie Projektami?

 

 • Przedsiębiorstwa i instytucje publiczne poszukują ekspertów w zakresie zarządzania projektami.
 • Absolwenci mają możliwość zdobycia prestiżowej, ciekawej i dobrze płatnej pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach branży informatycznej, konsultingowej, budowlanej, produkcyjnej, finansowej itd. jako Project Manager.
  (zobacz oferty pracy na portalu pracuj.pl)
 • Popyt na kierowników projektu jest duży i wciąż rośnie, ponieważ coraz więcej firm organizuje swoje działania w formule projektowej.

Dodatkowe informacje


Masz pytania dotyczące kierunku? Napisz do nas:

seweryn.tchorzewski@polsl.pl

paulina.major@polsl.pl

ostatnia aktualizacja: 25.06.2020 (fl)Zobacz film o kierunku:

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Zarządzanie projektami