Biblioteka i Czytelnia

UWAGA! Biblioteka czynna w dniach: wtorek i czwartek w godz. 8-15 do odwołania.

PRZERWY w pracy w godz. 12.50 - 13.10

 

 Przerwa wakacyjna : w sierpniu biblioteka i czytelnia nieczynne

 

Student ubiegający się o zapisanie do Biblioteki Wydziału Organizacji i Zarządzania powinien przedstawić pracownikowi biblioteki:

- aktualną legitymację studencką,

- Decyzję Komisji Rekrutacyjne lub zaświadczenie o przyjęciu na studia na Wydziale Organizacji i Zarządzania (studenci pierwszego semestru),

- wydruk z systemu SOTS aktualnej karty okresowych osiągnięć studenta (studenci studiujący na co najmniej drugim semestrze).

 

W celu skorzystania z biblioteki zapraszamy do  katalogu biblioteki (aktualizacja: 4.01.2021).

Czytelnia umożliwia wszystkim studentom i pracownikom Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej bezpłatne korzystanie z komputerów mających dostęp do internetu. Komputery posiadają dostęp do krajowych i zagranicznych Komputerowych Baz Danych Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej.

Krajowe bazy danych zawierają m.in informacje dotyczące:

 • artykułów zawartych w polskich czasopismach technicznych, ekonomicznych i zeszytach naukowych
 • materiałów z konferencji , zjazdów krajowych i zagranicznych
 • baz Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) - omawiających różne zagadnienia naukowe
 • zagadnień ekonomiczno-społecznych
 • katalogów książek i czasopism zagranicznych znajdujących się w bibliotekach polskich
 • dorobku naukowego pracowników Politechniki Śląskiej
Zagraniczne bazy danych zawierają m.in informacje dotyczące:
 • nauk ścisłych
 • nauk matematyczno-przyrodniczych
 • fizyki
 • nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyki i komputerów
 • ekonomii
 • prawa
 • nauk społecznych


Pełny spis krajowych i zagranicznych Komputerowych Baz Danych Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej (wraz z ich zawartością) jest dostępny w Czytelni Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu


Kontakt:

biblioteka i czytelnia tel.: 32 277 73 68

biblioteka@woiz.polsl.pl
    

 

Ostatnia aktualizacja strony:
1.02.2021 r. (to)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Biblioteka i czytelnia