Dokumenty niezbędne do obrony

Oswiadczenie_studenta_o_samodzielnym_napisaniu_pracy.docxOswiadczenie_studenta_o_samodzielnym_napisaniu_pracy
Wnioski do sporzadzania odpisu w j.obcym.docxWnioski do sporzadzania odpisu w j.obcym
Oświadczenie o oprogramowaniu.docxOświadczenie o oprogramowaniu
Z1-P-ROZ-2 Wniosek o wyznaczenie terminu i dopuszczenie do egzaminu.docxZ1-P-ROZ-2 Wniosek o wyznaczenie terminu i dopuszczenie do egzaminu
Z3-P-ROZ-1 Druk oświadczenia do biblioteki N1.docxZ3-P-ROZ-1 Druk oświadczenia do biblioteki N1
 

Procedowanie prac dyplomowych odbywa się w systemie USOS zgodnie z instrukcją dla studentów.

https://www.polsl.pl/Jednostki/RD1-COS/Strony/Procesdyplomowania.aspx


Po zakończeniu procesu w USOS, należy:

Projekt inżynierski/praca licencjacka

Należy złożyć:

 • projekt inżynierski/pracę licencjacką, wydruk 2 egzemplarzy - druk dwustronny w miękkiej oprawie, oraz płytę CD z wersją elektroniczną projektu pracy.
 • potwierdzenie opłaty 60 zł za wydanie dyplomu ukończenia studiów - wersja polska (studenci, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/20, lub wznowili studia po 1.10.2019 r., są zwolnieni z tej opłaty),
 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego,
 • oświadczenie studenta o gotowości do przystąpienia do egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem technologii informatycznych, którego treść określa załącznik do zarządzenia nr 200/2020

Początkowe strony projektu/pracy (zgodne z wymaganiami Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

 • strona tytułowa projektu inżynierskiego/pracy licencjackiej,
 • oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy oraz o zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną – Załącznik do Regulaminu studiów,
 • oświadczenie o udostępnieniu projektu inżynierskiego/pracy licencjackiej.

UWAGA!

 • projekt inżynierski/pracę licencjacką oraz załączoną płytę podpisuje kierujący pracą/promotor, opiekun naukowy
 • wprowadza się obowiązek dołączenia do papierowej wersji projektu inżynierskiego/pracy licencjackiej oraz wersji elektronicznej na płycie CD, jako osobny plik (w wersji edytowalnej, Microsoft Word), streszczenia pracy (max. 100 słów) wraz ze słowami kluczowymi (max. 10 słów),
 • wersję papierową streszczenia wraz ze słowami kluczowymi należy wpiąć do egzemplarza pracy/projektu po oświadczeniu o samodzielnym napisaniu pracy.

 Pobierz Kartę Obiegową (do miesiąca od obrony)

 

 

Praca magisterska

Należy złożyć:

 • pracę magisterską, wydrukowaną, 2 egzemplarze - wydrukowaną dwustronnie, w miękkiej oprawie, oraz płytę CD z wersją elektroniczną pracy,
 • potwierdzenie opłaty 60 zł za wydanie dyplomu ukończenia studiów - wersja polska (studenci, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/20, lub wznowili studia po 1.10.2019 r., są zwolnieni z tej opłaty),
 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego,
 • oświadczenie studenta o gotowości do przystąpienia do egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem technologii informatycznych, którego treść określa załącznik do zarządzenia nr 200/2020

Początkowe strony pracy (zgodne z wymaganiami Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

 • strona tytułowa pracy magisterskiej – dla wszystkich specjalności,
 • oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy oraz o zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną – Załącznik do Regulaminu studiów,
 • oświadczenie o udostępnieniu pracy magisterskiej.

Pracę magisterską oraz załączoną płytę CD podpisuje promotor.

 • Informujemy, że wprowadza się obowiązek dołączenia do papierowej wersji pracy oraz wersji elektronicznej na płycie CD, jako osobny plik (w wersji edytowalnej, Microsoft Word), streszczenia pracy w języku polskim i angielskim (max. 100 słów) wraz ze słowami kluczowymi (max. 10 słów),
 • wersję papierową streszczenia wraz ze słowami kluczowymi należy wpiąć do egzemplarza pracy po oświadczeniu o samodzielnym napisaniu pracy. 

Pobierz Kartę Obiegową (do miesiąca od obrony)

 

Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym

Na pisemny wniosek absolwenta, którego wzór stanowi załącznik D  Zarządzenia

nr 5/2020 z dnia 10 stycznia 2020  Rektora Politechniki Śląskiej, wydaje  się dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy.

Do wniosku należy dołączyć:

 • potwierdzenie opłaty 40 zł za wydanie dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na  język obcy (studenci, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/20, lub wznowili studia po 1.10.2019 r., wnoszą opłatę 20 zł, za wydanie dyplomu w języku obcym, i ewentualnie 20 zł za wydanie suplementu do dyplomu w języku obcym).

 

Wniosek o wydanie suplementu w języku obcym.

Na pisemny wniosek absolwenta, którego wzór stanowi załącznik E  Zarządzenia nr 5/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. Rektora Politechniki Śląskiej , Politechnika Śląska wydaje odpis suplementu w tłumaczeniu na język angielski.

Do wniosku należy dołączyć:

 • tłumaczenie tytułu pracy magisterskiej/projektu inżynierskiego/pracy licencjackiej na język angielski,
 • informacje w języku angielskim o ewentualnych dodatkowych osiągnięciach.

Uwaga!

Powyższe tłumaczenia proszę wgrać na płytę CD, na którą nagrywana jest praca/projekt.

Zaleca się składanie wniosków  o wydanie dyplomu w języku obcym oraz wydanie suplementu przy składaniu pracy/projektu.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dokumenty niezbędne do obrony pracy