Listy studentów 2014/2015 semestr letni

Odmowa dostępu. Nie masz uprawnienia do wykonywania tej akcji lub uzyskiwania dostępu do tego zasobu.

Uwagi:

W przeglądarce Internet Explorer, najlepiej kliknąć na link konkretnej listy xls prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję "Zapisz element docelowy jako ..." .

 

W przypadku przeglądarki Internet Explorer przy kliknięciu lewym przyciskiem myszy, pojawia się niepotrzebne okienko z pytaniem o użytkownika i hasło, które utrudnia wyświetlenie zawartości pliku. 

Do pobierania list studentów w formacie xls zalecamy korzystanie z innych przeglądarek np. Chrome lub Firefox, gdzie powyżej opisany problem nie występuje.

 

- - - - -

 

Zastosowane oznaczenia i skróty:

 • S1-stacjonarne 1 stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • S2-stacjonarne 2 stopnia (magisterskie)
 • NZ1-niestacjonarne 1 stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • NZ2-niestacjonarne 2 stopnia (magisterskie)

 

 • Miasto: Kat-Katowice; Zab-Zabrze.
 • Kierunek: Log-logistyka; Soc-Socjologia; ZIP-Zarządzanie i inżynieria produkcji; Adm- Administracja; Zarz- Zarzadzanie; ZH- Zarządzanie hotelem,; ZOH-Zarządzanie obiektem hotelarskim
 • Rok akad.: 2014-2015-sem_letni - rok akademicki 2014/2015 semestr letni (parzysty)

 

 • dla plików xls:
   - Rok studiów: rok1-pierwszy rok; rok2-drugi rok; rok3-trzeci rok; rok4-czwarty rok. 
   - Grupa: np.: gr2.1 - grupa 2.1; gr3.SLwPP - grupa SLwPP
   - Data ostatniej aktualizacji listy : np.: 20150312 - oznacza ostatnia aktualizacja listy w dniu 2015.03.12.

Przykłady:

 • NZ2-Kat-Log-2014-2015-sem_letni to: Niestacjonarne II stopnia Katowice Logistyka rok akad. 2014/2015 semestr letni
 • S1-Zab-Zarz-rok2-gr2.1-20150315.xls to: Stacjonarne, I stopień, Zabrze, Zarządzanie, rok 2, grupa 2.1, z dn. 2015.03.15.

 

Wyjątek:

 • CKI-Rybnik-ROZ-2014-2015-sem_letni.xls to: Wszystkie grupy i kierunki studiów wydziału ROZ realizowane w Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku (rok akad. 2014/2015 semestr letni).

 

 

Ostatnia aktualizacja: 22.6.2015r
Utworzenie strony: 16.03.2015r
Dariusz Zdonek

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
listystudentow2014-2015 s2