Katedra Ekonomii i Informatyki

Seminaria naukowe Zakładu Informatyki i Ekonometrii w latach 2016-2018


05.12.2018   CSR a innowacje

Miejsce: sala A411, Budynek A, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska

Komitet organizacyjny:
 • dr hab. inż. Seweryn Spałek, przewodniczący
 • mgr Remigiusz Kozubek
Plan seminarium: 
 

10:00-10:05 - Powitanie uczestników

10:05-10:20 - Omówienie problematyki badawczej z zakresu zarządzania innowacjami w kontekście CSR - mgr Remigiusz Kozubek

10:20-10:35 - Dyskusja nt. problematyki badawczej

10:35-11:00 - Działalność naukowa Zakładu, sprawy różne; dr hab. inż. Seweryn Spałek, prof. PŚ


23.04.2018   Zarządzanie projektami

Współorganizator: Katedra Procesu Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Miejsce: Ekoenergia Silesia S.A.

Komitet organizacyjny:
 • dr inż. Marcin Wyskwarski (PŚ)
 • dr Sławomir Wawak (UEK)
 • mgr inż. Mateusz Trzeciak (PŚ)
 Plan seminarium 

11.04.2018   Zarządzania Projektami w NGO

Miejsce: sala A411, Budynek A, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska

Komitet organizacyjny:
 • dr hab. inż. Seweryn Spałek, przewodniczący
 • mgr Paulina Major
Plan seminarium: 
 

14:00-14:05 - Powitanie uczestników

14:05-14:20 - Założenia problematyki badawczej dysertacji nt. „Zarządzania Projektami w NGO” (temat roboczy); Mgr Paulina Major

14:20-14:35 - Dyskusja nt. założeń problematyki badawczej

14:35-15:00 - Działalność naukowa Zakładu, sprawy różne; dr hab. inż. Seweryn Spałek, prof. PŚ10.05.2017   Zarządzanie społecznie odpowiedzialnymi innowacjami przez projekty

Miejsce: sala A411, Budynek A, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska

Komitet organizacyjny:
 • dr hab. inż. Seweryn Spałek, przewodniczący
 • mgr Remigiusz Kozubek
Plan seminarium: 
 

08:30-08:35 - Powitanie uczestników

08:35-09:00 - Referat (mgr Remigiusz Kozubek): "Zarządzanie społecznie odpowiedzialnymi innowacjami przez projekty"

09:00-09:30 - Dyskusja

09:30-10:00 - Dyskusja nt. aktualnych kierunków badań oraz wyzwań naukowych (moderator: dr hab. inż. Seweryn Spałek)03.04.2017   Zarządzanie projektami

Współorganizator: Katedra Procesu Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, Pawilon Sportowy, Sala 7

Komitet organizacyjny:
 • dr Sławomir Wawak (UEK)
 • dr Agnieszka Kowalska-Styczeń (PŚ)
 Plan seminarium 


 
02.03.2017   Aktualne kierunki badań oraz wyzwania naukowe i dydaktyczne

Miejsce: sala A411, Budynek A, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska

Komitet organizacyjny:
 • dr Agnieszka Kowalska-Styczeń, przewodnicząca
 • dr hab. inż. Seweryn Spałek
Plan seminarium: 
 

13:00-13:05 - Powitanie uczestników

13:05-13:30 - Dyskusja nt. treści kształcenia oraz promocji nowych kierunków: Analityka Biznesowa i Zarządzanie Projektami, moderator: dr Agnieszka Kowalska-Styczeń

13:30-14:00 - Dyskusja nt. aktualnych kierunków badań oraz wyzwań naukowych, moderator: dr hab. inż. Seweryn Spałek11.01.2017   Nowa jakość w kształceniu ogólnoakademickim

Miejsce: sala A411, Budynek A, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska

Komitet organizacyjny:
 • dr inż. Iwona Zdonek, przewodnicząca
 • dr hab. inż. Seweryn Spałek
Plan seminarium: 
 

13:00-13:05 - Powitanie uczestników

13:05-13:25 - dr inż. Iwona Zdonek: “Nowe kierunki kształcenia”

13:25-13:45 - dr hab. inż. Seweryn Spałek: „Project Based Learning jako metoda podnosząca jakość kształcenia”

13:45-14:15 - Dyskusja14.12.2016   Wybrane zagadnienia efektywnej komunikacji

Miejsce: sala A411, Budynek A, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska

Komitet organizacyjny:
 • dr hab. inż. Seweryn Spałek, przewodniczący
 • mgr Paulina Major
Plan seminarium: 
 

09:00-09:15 - Powitanie uczestników oraz wprowadzenie do tematyki seminarium (dr hab. inż. Seweryn Spałek)

09:15-10:00 - Referat (mgr Paulina Major): "Zarządzanie komunikacją jako element budowania relacji w zespole projektowym"

10:00-10:30 - Dyskusja27.04.2016   Strategie zarządzania w obiektach turystyki przemysłowej

Miejsce: sala A411, Budynek A, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska

Komitet organizacyjny:
 • dr inż. Dariusz Zdonek, przewodniczący
 • mgr inż. Mateusz Naramski
Plan seminarium: 
 

08:45-09:00 - rozpoczęcie seminarium (dr hab. inż. Seweryn Spałek, dr inż. Dariusz Zdonek)

09:00-10:00 - wystąpienie mgra inż. Mateusza Naramskiego i dyskusja

         10:00 - zakończenie oficjalne seminarium (istnieje możliwość przeniesienia dalszej dyskusji w kuluary)18.03.2016   Transformacja zakładów poprzemysłowych w obiekty turystyczne

Miejsce: Kopalnia Guido, ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze

Komitet organizacyjny:
 • dr inż. Tomasz Owczarek, przewodniczący
 • mgr inż. Krzysztof Herman
Plan seminarium: 
 

16:00-18:00 - Wycieczka na poziomie 320

18:00-18:30 - Referat (mgr inż. Krzysztof Herman): "Proces transformacji podstawowej funkcji gospodarczej zakładów przemysłowych w funkcję turystyczną na przykładzie zakładów turystyki przemysłowej Górnego Śląska - koncepcja pracy"

18:30-19:00 - Dyskusja28.01.2016   Ryzyko w nowoczesnym podejściu do zarządzania projektami

Miejsce: sala A411, Budynek A, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska

Komitet organizacyjny:
 • dr hab. inż. Seweryn Spałek, przewodniczący
 • mgr inż. Mateusz Trzeciak
Plan seminarium: 
 

10:00-10:15 - Powitanie uczestników oraz wprowadzenie do tematyki seminarium (dr hab. inż. Seweryn Spałek)

10:15-11:00 - Referat (mgr inż. Mateusz Trzeciak): "Ryzyko w zwinnych metodykach zarządzania projektami"

11:00-11:30 - Dyskusja


 

 

 

 

 

 

ostatnia aktualizacja: 3.10.2019 (to)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Seminaria naukowe