Katedra Ekonomii i Informatyki
(ROZ1)


 

Władze Katedry

Kierownik:
dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, prof. PŚ


Zastępca:
dr hab. Agnieszka Kowalska-Styczeń, prof. PŚ

 

Rys historyczny jednostki


1 września 2009 roku w wyniku połączenia Katedry Ekonomii i Finansów oraz Katedry Informatyki i Ekonometrii powstał Instytut Ekonomii i Informatyki Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Dyrektorem Instytutu został prof. dr hab. inż. Marian Turek, który pełnił wtedy jednocześnie funkcję Dziekana Wydziału. W 2017 roku funkcję Dyrektora Instytutu objęła dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, prof. PŚ.

Z dniem 1 października 2019 r. Instytut został przekształcony w Katedrę Ekonomii i Informatyki.


Władze jednostki w latach 2009-2019:
  • Lata 2009-2013:
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. inż. Marian Turek
Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Ogólnych: dr Izabela Jonek-Kowalska
Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktyki: dr inż. Adrian Kapczyński (do 2012r.), dr Agnieszka Kowalska-Styczeń (od 2012r.)
Kierownik Zakładu Ekonomii i Finansów: prof. dr hab. inż. Marian Turek
Kierownik Zakładu Informatyki i Ekonometrii: dr hab. inż. Jan Kałuski (do 2012r.), dr hab. Mariusz Zieliński (od 2012r.)
  • Lata 2013-2017:
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. inż. Marian Turek
Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Ogólnych: dr Izabela Jonek-Kowalska
Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktyki: dr Agnieszka Kowalska-Styczeń
Kierownik Zakładu Ekonomii i Finansów: prof. dr hab. inż. Marian Turek
Kierownik Zakładu Informatyki i Ekonometrii: dr hab. Mariusz Zieliński (do 2015r.), dr hab. inż. Seweryn Spałek (od 2015r.)
  • Lata 2017-2019:
Dyrektor Instytutu: dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, prof. PŚ
Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Ogólnych: dr inż. Tomasz Owczarek
Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktyki: dr hab. Agnieszka Kowalska-Styczeń, prof. PŚ
Kierownik Zakładu Ekonomii i Finansów: dr hab. inż. Aneta Michalak, prof. PŚ
Kierownik Zakładu Informatyki i Ekonometrii: dr hab. inż. Seweryn Spałek, prof. PŚ

ostatnia aktualizacja: 26.05.2020 (to)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Instytut Ekonomii i Informatyki