Wybrane publikacje pracowników Instytutu2013-2012 | 2011-2010 | 2009-2008 | 2007-1999


 

Aneta Michalak, Izabela Jonek-Kowalska
Prognozowanie kierunków internacjonalizacji na przykładzie branży maszyn i urządzeń górniczych
CeDeWu
2013

 

Jan Kałuski (red.)
Wielokryterialne modele planowania i kontrolowania potrzeb materiałowych w kopalni węgla kamiennego
Wydaw. Politechniki Śląskiej
2013

 

Marian Turek (red.)
Bezpieczeństwo obudowy podporowo-kotwowej w warunkach występowania wstrząsów górotworu
Główny Instytut Górnictwa
2012

 

Adrian Kapczyński, Ewaryst Tkacz, Maciej Rostański (eds.)
Internet - technical developments and applications 2
Springer
2012

 

Mariusz Zieliński
Rynek pracy w teoriach ekonomicznych
CeDeWu
2012

 

Aneta Michalak, Izabela Jonek-Kowalska
Ryzyko, koszt kapitału i efektywność w procesie finansowania inwestycji rozwojowych w górnictwie węgla kamiennego
PWN
2012

 

Adam R. Szromek (red.)
Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza
Wydaw. "Proksenia"
2012

 

Adam Szromek
Wskaźniki funkcji turystycznej. Koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrowiskowej
Wydaw. Politechniki Śląskiej
2012

 

Katarzyna Jakowska-Suwalska (red.)
Wybór testów do weryfikacji liniowych modeli ekonometrycznych
Wydaw. Politechniki Śląskiej
2012

 

Danuta Szwajca
Zasoby marketingowe przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej
Wydaw. Politechniki Śląskiej
2012

 

Turek M., Michalak A., Jonek-Kowalska I., Janta R., Pawełczyk E., Sojda A.
Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
2011

 

Caputa W., Gorczyńska-Dybek A., Szwajca D.
Prorynkowa orientacja instytucji finansowych w erze informacji
CeDeWu
2011

 

Męczyńska A., Mularczyk A. (red.)
Metody statystyczne i optymalizacyjne w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel. Statystyka i badania operacyjne
Wydawnictwo Politchniki Śląskiej
2011

 

Marian Turek, Izabela Jonek-Kowalska
Koncentracja przedsiębiorstw przemysłowych. Przyczyny, przebieg - efekty.
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2010

 

Marian Turek, Izabela Jonek-Kowalska
Metodyka pracy badawczej w naukach ekonomicznych dla inżynierów
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2010

 

Wiesława Caputa, Danuta Szwajca (red.)
Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji
CeDeWu
2010

 

Adam R. Szromek (red.)
Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej
Wydawnictwo „Proksenia"
2010

 

Roman Bojarski (red.)
Laboratorium z systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2010

 

Iwona Zdonek
Hierarchia reakcji użytkownika stron internetowych
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2010

 

Marian Turek, Aneta Michalak
Zasady, tryb przygotowania, przeprowadzania oraz finansowania przewodów doktorskich i habilitacyjnych
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2009

 

Arkadiusz Wawiernia, Izabela Jonek - Kowalska
Zarządzanie wartością i ryzykiem instrumentów rynku finansowego
CeDeWu
2009

 

Mariusz Zieliński
Wpływ państwa na rynek pracy i decyzje zatrudnieniowe przedsiębiorstw
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2008

 

Marian Turek, Izabela Jonek Kowalska
Zasady tworzenia prac promocyjnych
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2008

 

Wiesława Caputa, Danuta Szwajca (Red.)
Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości
CeDeWu
2008

 

Alina Gorczyńska
Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw
CeDeWu
2008

 

Wiesława Caputa (Red.)
Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych w erze informacji
CeDeWu
2008

 

Anna Mularczyk
Fraktalna analiza ryzyka w działalności przedsiębiorstw
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2008

 

Andrzej Michalski
Dostępność informacji w organizacji gospodarczej
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2008

 

Adam R. Szromek, Ewa Krajewska-Siuda
Koncepcja klasyfikacji diagnostycznej dzieci z niskorosłością i jej ekonomiczne implikacje. Ilościowe modele klasyfikacyjne w diagnostyce medycznej.
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2008

 

Adrian Kapczyński, Marcin Sobota
Kryptografia kwantowa i biometria jako rozwinięcie klasycznych metod ochrony informacji
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2008

 

Jan Kałuski
Wykłady z procesów Markowa
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2008

 

Aneta Michalak
Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce
PWN
2007

 

Adam R. Szromek
Wskaźniki ilościowe w ocenie sprawności operacyjnej sanatoriów
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2007

 

Maciej Wolny
Wspomaganie decyzji kierowniczych w przedsiębiorstwie przemysłowym. Wieloatrybutowe wspomaganie organizacji przestrzennej komórek produkcyjnych z zastosowaniem teorii gier
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2007

 

Agnieszka Kowalska-Styczeń
Symulowanie złożonych procesów ekonomicznych za pomocą automatów komórkowych
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2007

 

pod red. A. Michalskiego
Analiza nowych technologii informatycznych w zarządzaniu rozproszonym
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2003

Facebook WOIZ

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
roz1_publikacje