Instytut Ekonomii i Informatyki


Wybrane publikacje pracowników Instytutu

2015-2011 | 2010-1999


 

Marian Turek, Izabela Jonek-Kowalska
Koncentracja przedsiębiorstw przemysłowych. Przyczyny, przebieg - efekty.
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2010

 

Marian Turek, Izabela Jonek-Kowalska
Metodyka pracy badawczej w naukach ekonomicznych dla inżynierów
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2010

 

Wiesława Caputa, Danuta Szwajca (red.)
Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji
CeDeWu
2010

 

Adam R. Szromek (red.)
Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej
Wydawnictwo „Proksenia"
2010

 

Roman Bojarski (red.)
Laboratorium z systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2010

 

Iwona Zdonek
Hierarchia reakcji użytkownika stron internetowych
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2010

 

Marian Turek, Aneta Michalak
Zasady, tryb przygotowania, przeprowadzania oraz finansowania przewodów doktorskich i habilitacyjnych
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2009

 

Arkadiusz Wawiernia, Izabela Jonek - Kowalska
Zarządzanie wartością i ryzykiem instrumentów rynku finansowego
CeDeWu
2009

 

Mariusz Zieliński
Wpływ państwa na rynek pracy i decyzje zatrudnieniowe przedsiębiorstw
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2008

 

Marian Turek, Izabela Jonek Kowalska
Zasady tworzenia prac promocyjnych
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2008

 

Wiesława Caputa, Danuta Szwajca (Red.)
Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości
CeDeWu
2008

 

Alina Gorczyńska
Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw
CeDeWu
2008

 

Wiesława Caputa (Red.)
Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych w erze informacji
CeDeWu
2008

 

Anna Mularczyk
Fraktalna analiza ryzyka w działalności przedsiębiorstw
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2008

 

Andrzej Michalski
Dostępność informacji w organizacji gospodarczej
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2008

 

Adam R. Szromek, Ewa Krajewska-Siuda
Koncepcja klasyfikacji diagnostycznej dzieci z niskorosłością i jej ekonomiczne implikacje. Ilościowe modele klasyfikacyjne w diagnostyce medycznej.
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2008

 

Adrian Kapczyński, Marcin Sobota
Kryptografia kwantowa i biometria jako rozwinięcie klasycznych metod ochrony informacji
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2008

 

Jan Kałuski
Wykłady z procesów Markowa
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2008

 

Aneta Michalak
Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce
PWN
2007

 

Adam R. Szromek
Wskaźniki ilościowe w ocenie sprawności operacyjnej sanatoriów
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2007

 

Maciej Wolny
Wspomaganie decyzji kierowniczych w przedsiębiorstwie przemysłowym. Wieloatrybutowe wspomaganie organizacji przestrzennej komórek produkcyjnych z zastosowaniem teorii gier
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2007

 

Agnieszka Kowalska-Styczeń
Symulowanie złożonych procesów ekonomicznych za pomocą automatów komórkowych
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2007

 

Andrzej Michalski (red.)
Analiza nowych technologii informatycznych w zarządzaniu rozproszonym
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2003

 

Roman Bojarski
Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2003

 

pod red. A. Michalskiego
Wykorzystanie technologii i systemów informatycznych w procesach decyzyjnych
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2002

 

Jan Kałuski
Teoria gier
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2002

 

Dariusz Mazur, Katarzyna Jaworska
CRM Zarządzanie Kontaktami z Klientami
Madar
2001

 

pod red. A. Michalskiego
Elementy wspomagania decyzji w zintegrowanych systemach kierowania produkcją
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2000

 

pod red. A. Michalskiego
Zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
1999

 

ostatnia aktualizacja: 04.11.2015 (to)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Publikacje 2010-1999