Instytut Ekonomii i Informatyki


Wybrane publikacje pracowników Instytutu

2015-2011 | 2010-1999


 

Izabela Jonek-Kowalska (red.)
Prognozowanie eksportu i importu węgla kamiennego w Polsce w aspekcie krajowych i międzynarodowych uwarunkowań
CeDeWu
2015

 

Wiesława Caputa
Pomiar kapitału klienta w kontekście kreowania wartości przedsiębiorstwa
CeDeWu
2015

 

Wiesława Caputa
Kapitał klienta w budowaniu wartości przedsiębiorstwa
CeDeWu
2015

 

Iwona Zdonek, Tomasz Owczarek, Dariusz Zdonek
Podstawy informatycznych systemów zarządzania z wykorzystaniem MS Access
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2014

 

Marian Turek
System zarządzania kosztami w kopalni węgla kamiennego w cyklu istnienia wyrobiska wybierkowego
Difin
2013

 

Marian Turek (red.)
Analiza i ocena kosztów w górnictwie węgla kamiennego w Polsce
Difin
2013

 

Iwona Flajszok, Anna Męczyńska, Anna Michna
Zarządzanie publiczne. Decyzje nieprogramowalne w jednostkach oświatowych
Difin
2013

 

Adam Sojda (red.)
Prognozowanie i racjonalizacja kosztów w przedsiębiorstwie
Difin
2013

 

Seweryn Spałek
Dojrzałość przedsiębiorstwa w zarządzaniu projektami
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2013

 

Aneta Michalak, Izabela Jonek-Kowalska
Prognozowanie kierunków internacjonalizacji na przykładzie branży maszyn i urządzeń górniczych
CeDeWu
2013

 

Jan Kałuski (red.)
Wielokryterialne modele planowania i kontrolowania potrzeb materiałowych w kopalni węgla kamiennego
Wydaw. Politechniki Śląskiej
2013

 

Marian Turek (red.)
Bezpieczeństwo obudowy podporowo-kotwowej w warunkach występowania wstrząsów górotworu
Główny Instytut Górnictwa
2012

 

Tomasz Nawrocki
Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw. Metodyka oceny na przykładzie spółek giełdowych
CeDeWu
2012

 

Adrian Kapczyński, Ewaryst Tkacz, Maciej Rostański (eds.)
Internet - technical developments and applications 2
Springer
2012

 

Mariusz Zieliński
Rynek pracy w teoriach ekonomicznych
CeDeWu
2012

 

Aneta Michalak, Izabela Jonek-Kowalska
Ryzyko, koszt kapitału i efektywność w procesie finansowania inwestycji rozwojowych w górnictwie węgla kamiennego
PWN
2012

 

Adam R. Szromek (red.)
Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza
Wydaw. "Proksenia"
2012

 

Adam Szromek
Wskaźniki funkcji turystycznej. Koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrowiskowej
Wydaw. Politechniki Śląskiej
2012

 

Katarzyna Jakowska-Suwalska (red.)
Wybór testów do weryfikacji liniowych modeli ekonometrycznych
Wydaw. Politechniki Śląskiej
2012

 

Danuta Szwajca
Zasoby marketingowe przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej
Wydaw. Politechniki Śląskiej
2012

 

Marian Turek (red.)
Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
2011

 

Tomasz Nawrocki, Bartłomiej Jabłoński
Inwestowanie na rynku akcji. Jak ocenić potencjał spółek notowanych na GPW w Warszawie
CeDeWu
2011

 

Caputa W., Gorczyńska-Dybek A., Szwajca D.
Prorynkowa orientacja instytucji finansowych w erze informacji
CeDeWu
2011

 

Męczyńska A., Mularczyk A. (red.)
Metody statystyczne i optymalizacyjne w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel. Statystyka i badania operacyjne
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2011

 

ostatnia aktualizacja: 11.11.2015 (to)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Publikacje 2015-2011