Instytut Ekonomii i Informatyki


Wybrane publikacje pracowników Instytutu

2013-2012 | 2011-2010 | 2009-2008 | 2007-1999


 

Marian Turek, Aneta Michalak
Zasady, tryb przygotowania, przeprowadzania oraz finansowania przewodów doktorskich i habilitacyjnych
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2009

 

Arkadiusz Wawiernia, Izabela Jonek - Kowalska
Zarządzanie wartością i ryzykiem instrumentów rynku finansowego
CeDeWu
2009

 

Mariusz Zieliński
Wpływ państwa na rynek pracy i decyzje zatrudnieniowe przedsiębiorstw
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2008

 

Marian Turek, Izabela Jonek Kowalska
Zasady tworzenia prac promocyjnych
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2008

 

Wiesława Caputa, Danuta Szwajca (Red.)
Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości
CeDeWu
2008

 

Alina Gorczyńska
Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw
CeDeWu
2008

 

Wiesława Caputa (Red.)
Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych w erze informacji
CeDeWu
2008

 

Anna Mularczyk
Fraktalna analiza ryzyka w działalności przedsiębiorstw
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2008

 

Andrzej Michalski
Dostępność informacji w organizacji gospodarczej
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2008

 

Adam R. Szromek, Ewa Krajewska-Siuda
Koncepcja klasyfikacji diagnostycznej dzieci z niskorosłością i jej ekonomiczne implikacje. Ilościowe modele klasyfikacyjne w diagnostyce medycznej.
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2008

 

Adrian Kapczyński, Marcin Sobota
Kryptografia kwantowa i biometria jako rozwinięcie klasycznych metod ochrony informacji
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2008

 

Jan Kałuski
Wykłady z procesów Markowa
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
2008

 

ostatnia aktualizacja: 23.10.2013 (to)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Publikacje (2009-2008)