Aktualności

Obecnie brak aktywnych anonsów.
 

MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY

 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Perspektywy na przyszłość

 

 19-20 maja 2017 r.

Zabrze

Wydział Organizacji i Zarządzania

Ul. Roosevelta 26-28

 

Kongres organizowany jest w celu oceny wdrażania założeń zrównoważonego rozwoju w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym, nakreślenia perspektyw na przyszłość oraz wskazania roli ważnych wydarzeń, które przyczyniły się do ukonstytuowania i ewolucji idei zrównoważonego rozwoju:

- 30 rocznicy opublikowania Raportu Brundtland (1987),

- 25 rocznicy Szczytu Ziemi w Rio (1992),

- 15 rocznicy Szczytu Ziemi w Johannesburgu (2002),

- 5 rocznicy Szczytu Ziemi w Rio (2012).

Zapraszamy do współpracy we współtworzeniu tego wydarzenia i podzielenia się przemyśleniami, badaniami i pomysłami, w jaki sposób efektywnie realizować założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju dla dobra teraźniejszej i przyszłych generacji.

 

Proponowane bloki tematyczne:

1.      Geneza koncepcji zrównoważonego rozwoju.

2.      Instytucjonalizacja idei zrównoważonego rozwoju.

3.      Zmiany w postrzeganiu i wdrażaniu zrównoważonego rozwoju.

4.      Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju.

5.      Aksjologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju.

6.      Filozofia zrównoważonego rozwoju.

7.      Etyka stosowana a zrównoważony rozwój.

8.      Edukacja dla zrównoważonego rozwoju.

9.      CSR jako narzędzie zrównoważonego rozwoju biznesu.

10.  Jakość życia jako centralna kategoria zrównoważonego rozwoju.

11.  Między ekonomią, ekologią i zrównoważonym rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.

12.  Praktyczne wdrażanie założeń zrównoważonego rozwoju.

13.  Rozwój zrównoważony w przestrzeni zurbanizowanej.

14. Kulturowe aspekty zrównoważonego rozwoju.

15.  Inne aspekty zrównoważonego rozwoju w zależności od zgłoszeń uczestników.

 

Język konferencji: polski, angielski

Publikacja artykułu w j. polskim lub w j. angielskim w:

 Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej, Seria „Organizacja i Zarządzanie” (lista B MNiSW - 11 pkt. – warunkiem opublikowania artykułu są dwie pozytywne recenzje);

– Dodatkowo uczestnicy mogą opublikować  drugi artykuł w czasopiśmie internetowym „Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój. Interdyscyplinarne studia teoretyczno-empiryczne”   http://www.polsl.pl/organizacje/scebizr/strony/czasopismo.aspx

 

Ważne terminy:

 

Do 30 marca 2017 r. – zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie tematu wystąpienia i abstraktu na karcie zgłoszenia

Do 30 marca 2017 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej

Do 30 marca 2017 r. – przesłanie pełnego tekstu artykułu.

 

Opłatę konferencyjną należy wpłacać na konto:

ING BANK ŚLĄSKI SA O/GLIWICE nr  60 1050 1230 1000 0002 0211 3056 Tytułem: „Zrównoważony rozwój 2017”

 

Zgłoszenie wraz z abstraktem należy przesłać do 30 marca 2017 roku na adres e-mail: Henryk.Kretek@polsl.pl  (w tytule wpisać „Zrównoważony Rozwój 2017”)

 

Organizatorzy planują wydanie publikacji do 19 maja 2017 r.

 

Zakwaterowanie we własnym zakresie.

 

Udział w Kongresie bez publikacji i bez wygłaszania referatu jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie biernego udziału w Kongresie do 4 maja 2017 r. na adres e-mail Henryk.Kretek@polsl.pl  podając podstawowe informacje:
1- Tytuł naukowy lub zawodowy,
2- Imię i Nazwisko,
3- Afiliacja,
4- a
w tytule wpisać „Zrównoważony Rozwój 2017”

 

Sesje tematyczne:

1.  Debiut naukowy 2016 – Zrównoważony rozwój (3 sesje w tym międzynarodowa [Ukraina, Indie] – przedsięwzięcie jest organizowane od 2009 roku, a od 2016 roku współorganizatorami są  Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej i Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

2. Pozostałe sesje tematyczne (wg zgłoszeń).


 

Ostatnia aktualizacja 21.04.2017 R.K.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Informacje