Karty przedmiotów Katedry Stosowanych Nauk Społecznych
(ROZ2)

 

 

Wybierz poniżej ROK a następnie KIERUNEK:

 

Etyka w zarządzaniu-Z-NZ2 DF.pdf
Etyka w zarządzaniu-Z-NZ2 DFUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Ewaluacja procesów kadrowych w administracji publicznej-Z-NZ2 JO.pdf
Ewaluacja procesów kadrowych w administracji publicznej-Z-NZ2 JOUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Ewaluacja procesów kadrowych w administracji publicznej-Z-S2 AK.pdf
Ewaluacja procesów kadrowych w administracji publicznej-Z-S2 AKUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Filozofia-Z-S1 ZO.pdf
Filozofia-Z-S1 ZOUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Negocjacje-Z-NZ2 JO.pdf
Negocjacje-Z-NZ2 JOUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Negocjacje-Z-NZ2 JT.pdf
Negocjacje-Z-NZ2 JTUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Nowoczesne koncepcje zarządzania kadrami-Z-NZ2 JO.pdf
Nowoczesne koncepcje zarządzania kadrami-Z-NZ2 JOUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Nowoczesne koncepcje zarządzania kadrami-Z-S2 AH.pdf
Nowoczesne koncepcje zarządzania kadrami-Z-S2 AHUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Podstawy psychologii-ADM-S1 AK.pdf
Podstawy psychologii-ADM-S1 AKUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Przedmiot monograficzny 2-Z-NZ2 AK.pdf
Przedmiot monograficzny 2-Z-NZ2 AKUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Psychologia w zarządzaniu-Z-NZ2 AK.pdf
Psychologia w zarządzaniu-Z-NZ2 AKUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Psychologia w zarządzaniu-Z-S2 HK.pdf
Psychologia w zarządzaniu-Z-S2 HKUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Public relations-Z-NZ2 DDW.pdf
Public relations-Z-NZ2 DDWUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Public relations-Z-S2 DDW.pdf
Public relations-Z-S2 DDWUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Seminarium dyplomowe-Z-NZ2 AK JO.pdf
Seminarium dyplomowe-Z-NZ2 AK JOUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Seminarium dyplomowe-Z-S2 JO.pdf
Seminarium dyplomowe-Z-S2 JOUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Socjologia organizacji-Z-S1 JT AK.pdf
Socjologia organizacji-Z-S1 JT AKUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Społeczne i organizacyjne aspekty przedsięwzięć lokalnych-Z-NZ2 AS.pdf
Społeczne i organizacyjne aspekty przedsięwzięć lokalnych-Z-NZ2 ASUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Społeczno-organizacyjne aspekty przedsięwzięć lokalnych-Z-NZ2 MN.pdf
Społeczno-organizacyjne aspekty przedsięwzięć lokalnych-Z-NZ2 MNUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Społeczno-organizacyjne aspekty przedsięwzięć. lokalnych-Z-S2 MN.pdf
Społeczno-organizacyjne aspekty przedsięwzięć. lokalnych-Z-S2 MNUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Zachowania organizacyjne-Z-NZ1 JO.pdf
Zachowania organizacyjne-Z-NZ1 JOUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Zarządzanie kompetencjami w administracji publicznej-Z-NZ2 AK.pdf
Zarządzanie kompetencjami w administracji publicznej-Z-NZ2 AKUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Zarządzanie kompetencjami w administracji publicznej-Z-S2 AH.pdf
Zarządzanie kompetencjami w administracji publicznej-Z-S2 AHUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Zarządzanie zasobami ludzkimi-Z-S1 AH.pdf
Zarządzanie zasobami ludzkimi-Z-S1 AHUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)

Oznaczenia nazw plików:

[Nazwa_przedmiotu]-[Kierunek]-[Rodzaj_studiów]-[Specjalność_skrót]_[Dodatkowe].pdf

np.: Rachunkowość_zarządcza-Z-NZ1-ZK,ZFPG_TN.pdf

Kierunek:
ZP-Zarządzanie Projektami, Z-Zarządzanie, ZIP-Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, LOG-Logistyka, SOC-Socjologia, AB-Analityka Biznesowa, ADM-Administracja

Rodzaj studiów:
NZ1-
niestacjonarne I stopnia, S1-stacjonarne I stopnia, NZ2-niestacjonarne II stopnia, S2-stacjonarne II stopnia

Specjalność:
Skróty nazw np: ZK- Zarządzanie Kadrami, ZFPG-Zarządzanie Finansami Podmiotów Gospodarczych itp.
Dla przedmiotów ogólnych dla wszystkich specjalizacji - brak skrótu.

Dodatkowe:
Inicjały twórcy/autora karty przedmiotu


Osoba odpowiedzialna i uprawniona do aktualizacji sylabusów na stronie:

•ROZ2 - dr inż. Józef Ober (jozef.ober@polsl.pl )

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Karty przedmiotów ROZ2