Projekt

„Kompleksowe wsparcie społeczności lokalnych i instytucji samorządowych w ramach trzeciej misji uczelni”

 

Termin realizacji projektu: 1.04.2019r. – 31.03.20221r.

 

Kierownikiem projektu jest dr hab. Aleksandra Kuzior.

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Cel ten zostanie osiągnięty m.in poprzez.:

1) poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań,

2) pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej,

3) zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

 

Wsparcie kierowane jest do 180 osób, z podziałem na trzy podgrupy:

      1. 100 dzieci i młodzieży (w wieku 11-16 lat – tzw. starszy wiek szkolny),

      2.  30 osób biernych zawodowo w wieku 55 lat i więcej,

      3.  50 osób dorosłych, aktywnych zawodowo, działających na rzecz rozwoju lokalnego (m.in. pracownicy JST, administracji państwowej i 3 sektora – NGO),

Osoby te są z własnej inicjatywy zainteresowane poszerzaniem wiedzy i umiejętności.

 

Zajęcia w ramach projektu odbywają się odpowiednio do grup średnio: co tydzień lub co dwa tygodnie oraz dodatkowo w formie platformy e-learningowej.

Harmonogram zajęć dla dzieci i młodzieży - Rybnik Załącznik
przez Andrzej Smogulski
 2022-01-25 11:45
 
Harmonogram zajęć dla dzieci i młodzieży - Kuźnia Raciborska Załącznik
przez Andrzej Smogulski
 2019-12-11 12:13
 
Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie Załącznik
przez Andrzej Smogulski
 2019-09-19 08:59
 
Zał. 6 Formularz uczestnika projektu.pdfZał. 6 Formularz uczestnika projektuAndrzej Smogulski
Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy.pdfZał. 1 Formularz zgłoszeniowyAndrzej Smogulski
Regulamin 3MU.pdfRegulamin 3MUAndrzej Smogulski
Zał. 2 Zgoda rodzica opiekuna praw.pdfZał. 2 Zgoda rodzica opiekuna prawAndrzej Smogulski
Zał. 3 Karta oceny.pdfZał. 3 Karta ocenyAndrzej Smogulski
Zał. 4 Oświadczenie uczestnika projektu.pdfZał. 4 Oświadczenie uczestnika projektuAndrzej Smogulski
Zał. 5 Deklaracja uczestnika.pdfZał. 5 Deklaracja uczestnikaAndrzej Smogulski
Zał. 7 Oświadczenie o rezygnacji.pdfZał. 7 Oświadczenie o rezygnacjiAndrzej Smogulski
Zał. 8 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.pdfZał. 8 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowychAndrzej Smogulski
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kompleksowe wsparcie społeczności lokalnych