Aktualności - Wirtualny świat

Wizyty studyjne 
przez Remigiusz Kozubek
 2019-10-25 09:58
 
Zmiana harmonogramu 
przez Remigiusz Kozubek
 2019-10-25 09:57
 
Harmonogram spotkań: „Zajęcia w formie projektowej rozwijające kreatywność”. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 15 w Zabrzu przy ul. Czołgistów 1 - aktualizacja Załącznik
przez Remigiusz Kozubek
 2019-10-03 14:18
 
Harmonogram spotkań: „Zajęcia w formie projektowej rozwijające kreatywność” Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 15 w Zabrzu przy ul. Czołgistów 1 - aktualizacja Załącznik
przez Remigiusz Kozubek
 2019-09-27 20:54
 
Harmonogram spotkań: „Zajęcia w formie projektowej rozwijające kreatywność” Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 15 w Zabrzu przy ul. Czołgistów 1 - aktualizacja Załącznik
przez Remigiusz Kozubek
 2019-09-23 09:42
 
(Więcej anonsów...)

Projekt

„Wirtualny i realny świat możliwości i zagrożeń – rozwój kompetencji poznawczo-decyzyjnych dzieci i młodzieży zabrzańskich szkół”


Termin realizacji projektu: 1.10.2018r. – 31.10.2019r.

Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania realizuje projekt pt. „Wirtualny i realny świat możliwości i zagrożeń – rozwój kompetencji poznawczo-decyzyjnych dzieci i młodzieży zabrzańskich szkół”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Wsparcie kierowane jest do 100 uczniów zabrzańskich szkół (60 dziewcząt i 40 chłopców) oraz 20 rodziców (10 kobiet i 10 mężczyzn).

Zajęcia przeprowadzane w następujących grupach wiekowych:

  • Uczniowie od 6 do 9 lat  - 40 osób
  • Uczniowie od 10 do 13 lat – 40 osób
  • Uczniowie od 14 do 16 lat – 20 osób

Projekt ma na celu rozwijanie kompetencji pozwalających na:

- rozbudzenie ciekawości poznawczej,

- stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia,

- inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji,

- propagowanie kultury innowacyjności,

- zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości.

Działania w projekcie umożliwią rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, takich jak:

- krytyczne myślenie,

- ICT,

- kreatywność,

- umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Działania:

I.                2 wizyty studyjne na uczelni w Zabrzu (Wydział Organizacji i Zarządzania) dla 100 dzieci – opiekun dla dzieci – 5 grup x 20 osób

II.              Edukacyjne kursy informatyczne – podniesienie kompetencji kluczowych ICT dzieci (10 grup x10 osób x 40h) – ramowy program:

1.      Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji.

2.      Tożsamość cyfrowa.

3.      Prawa autorskie i licencje

4.      Narzędzia i ochrona danych

5.      Przetwarzanie treści

6.      Rozwiązywanie problemów technicznych

III.           Zajęcia warsztatowe – sztuka krytycznego myślenia. (10 grup x 10 osób x 20h). Tematyka warsztatów:

1.      Selektywne i krytyczne korzystanie z zasobów edukacyjnych.

2.      Asertywność i sztuka argumentacji – kształcenie umiejętności rozważania argumentów „za” i „przeciw” eksperymentom z używkami (alkoholem, papierosami, narkotykami, dopalaczami) w kontekście presji rówieśników.

3.      Sztuka podejmowania decyzji.

4.      Myślenie pseudo-krytyczne a standardy intelektualne racjonalnego i krytycznego myślenia.

5.      Rozpoznawania własnych uczuć i emocji innych ludzi (empatia) jako element krytycznego myślenia.

IV.           Zajęcia w formie projektowej rozwijającej kreatywność

1.      Kreatywność jako podstawa myślenia koncepcyjnego i innowacyjnego.

2.      Kreatywność a rozwój mechatroniki.

3.      Kreatywne wykorzystanie czasu wolnego.

4.      Kreatywność w pracy artysty.

5.      Myślenie kombinacyjne, myślenie transformacyjne, eksploracje, kombinacje, transformacje, ćwiczenie myślenia pytaniami, próbami, doświadczeniami.

V.              Zajęcia dla rodziców – rozwój kompetencji wychowawczych oraz społecznych.

Zakres zajęć.

1.      Jak rozwijać naturalną ciekawość dziecka?

2.      Jak wychować małego geniusza?

3.      Jak wspierać wychowanie dziecka mającego problemy z nauką?

4.      Jak kontrolować postęp edukacyjny dziecka?

5.      Używanie, nadużywanie i uzależnienie internetowe – definicje oraz charakterystyka i objawy u dzieci w wieku szkolnym.

 


Pierwsze zajęcia studyjne odbędą się w dniach:

  • 27.02.2019r. w godzinach od 11.00 do 15.00
  • 28.02.2019r. w godzinach od 13.30 do 17.30

 Dokumenty - Wirtualny świat

Brak elementów do pokazania w tym widoku biblioteki dokumentów Dokumenty - Wirtualny świat.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Wirtualny świat