Bez tytułu 1
 
Zapraszamy do
publikowania w kwartalniku
 

INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI

 

  WYKAZ PRZEDMIOTÓW                                                       
   W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014                                                                    

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wybieralny

 

 

1.

Audytowanie systemów bezpieczeństwa i środowiska

 

2.

Audytowanie zintegrowanych systemów zarządzania

 

3.

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

 

4.

Badanie i wartościowanie pracy

 

5.

Badanie stanu BHP

 

6.

Bezpieczeństwo biotechnologicze - biozagrożenia

X

7.

Bezpieczeństwo procesowe

 

8.

Bezpieczeństwo publiczne

 

9.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

10.

BHP i elementy ergonomii

 

11.

Certyfikacja zintegrowanych systemów zarządzania i personelu

 

12.

Diagnozowanie i monitorowanie systemów technicznych

 

13.

Dokumentacja systemu zarządzania jakością

 

14.

Dokumentowanie zintegrowanych systemów zarządzania

 

15.

Ekologia regionów przemysłowych

 

16.

Ekonomika transportu

 

17.

Eksploatacja logistyczna systemów transportowych

 

18.

Eksploatacja systemów technicznych

 

19.

Elementy automatyki i robotyki

X

20.

Ergonomia i higiena przemysłowa

 

21.

Europejski System oceny zgodności wyrobów

X

22.

Fundusze europejskie dla przedsiębiorstw

X

23.

Fundusze europejskie w administracji publicznej 

 

24.

Fundusze spójności i strukturalne UE

 

25.

Gospodarka Komunalna

X

26.

Gospodarka przestrzenna

 

27.

Grafika inżynierska

 

28.

Inżynieria systemów i analiza systemowa

 

29.

Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe  

X

30.

Kompleksowe zarządzanie jakością TQM

 

31.

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

 

32.

Komputerowe wspomaganie zarządzania gospodarką odpadami w gminie

X

33.

Komputerowe wspomaganie zarządzania jakością

 

34.

Komputerowe wspomaganie zintegrowanych systemów zarządzania

 

35.

Maszyny i urządzenia technologiczne

 

36.

Materiałoznawstwo

 

37.

Mechanika i budowa maszyn

 

38.

Mechanika stosowana

 

39.

Metody analizy i oceny ryzyka

 

40.

Metody i narzędzia symulacji komputerowej w systemach technicznych

 

41.

Monitoring środowiska

 

42.

Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem

X

43.

Ochrona środowiska w przedsięwzięciach lokalnych  

X

44.

Organizacja ochrony środowiska

 

45.

Organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji samorządowej

X

46.

Podstawy maszynoznawstwa

 

47.

Podstawy metrologii

 

48.

Procesy cieplne i środowiskowe

X

49.

Procesy i techniki produkcyjne

 

50.

Projektowanie procesów technologicznych

 

51.

Projektowanie systemów antropotechnicznych

 

52.

Ratownictwo

 

53.

Rola nanotechnologii w gospodarce

X

54.

Statystyczne metody zarządzania jakością

 

55.

Sterowanie procesami technologicznymi

 

56.

Struktury zarządzania w administracji lokalnej 

X

57.

Systemy Antropotechniczne  

X

58.

Systemy informatyczne w zarządzaniu eksploatacją i utrzymaniem ruchu

 

59.

Systemy kontroli jakości w procesach produkcyjnych

 

60.

Technologie materiałowe

 

61.

Towaroznawstwo

 

62.

Wdrażanie innowacji w systemach technicznych

 

63.

Wprowadzenie do techniki

 

64.

Zarządzanie bezpieczeństwem

 

65.

Zarządzanie dokumentacją techniczną

 

66.

Zarządzanie jakością

 

67.

Zarządzanie kryzysowe

 

68.

Zarządzanie środowiskiem

 

69.

Zarządzanie terenami poprzemysłowymi i zdegradowanymi

X

70.

Zarządzanie usługami

X

71.

Zintegrowane oceny oddziaływania na środowisko

 

72.

Zintegrowane systemy zarządzania

 

 

 

 

           

    

 

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2013
Elżbieta Milewska

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dydaktyka