INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI

      

  OFERTA USŁUGOWA                                                
  
  PRACE BADAWCZO – WDROŻENIOWE                                                     

Instytut Inżynierii Produkcji oferuje szeroki zakres badań, ekspertyz i usług wykorzystujących specjalistyczną aparaturę pomiarową oraz wiedzę ekspercką pracowników naukowych. Realizowane prace mające charakter zarówno koncepcyjny jak i wdrożeniowy. Komercjalizacja badań naukowych Instytutu obejmuje następujące kierunki w obszarze inżynierii systemów technicznych:

   Zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem ruchu systemów technicznych
   Pomiary i ocena warunków akustycznych
   Projektowanie układów redukcji hałasu i drgań
   Ergonomiczna ocena stanowisk pracy
   Doskonalenie warunków pracy z zastosowaniem technologii informatycznych 
    Projektowanie i wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania produkcją  

   Komputerowe wspomaganie zarządzania informacją geograficzną GIS 

 
oraz prowadzi poniższe badania w obszarze zarządzanie jakością i bezpieczeństwem pracy:

   Zarządzanie jakością w gospodarce
    Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 
   Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem  
   Zarządzanie środowiskiem 
  

  SZKOLENIA                                                                                                    

Oferta szkoleniowa Instytutu skierowana jest do menadżerów i kierowników przedsiębiorstw produkcyjnych. Obejmuje różne formy prowadzenia zajęć, m.in. wykłady, warsztaty i nauczanie zdalne oraz opracowywanie materiałów instruktażowych. Zakres kursów uzgadniany jest indywidualnie. Szkolenia prowadzone są m.in. w zakresie: 

 • zarządzania eksploatacją i utrzymaniem ruchu systemów technicznych
  • TPM
  • RCM
  • WCM
  • BCM 
    
 • kształtowania warunków pracy i projektowania stanowisk pracy 
 • nadzorowania systemów zarządzania jakością 
 • stosowania metod i narzędzi zarządzania jakością: 
  • FMEA 
  • Pareto 
  • QFD 
  • Ishikawa
    
 • projektowania procesów oceny dostawców i klientów 
 • wykorzystywania statystycznych metod kontroli jakości 
 • tworzenia dokumentacji systemowej 
 • społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw CSR 
 • komputerowego wspomagania zarządzania jakością 
 • ekologicznych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowań rozwoju i doskonalenia wyrobów 
 • marketingu ekologicznego 
 • etykietowania środowiskowego 
 • nowoczesnych metod, technik i narzędzi zarządzania środowiskiem 
 • bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służb BHP 
 • prowadzenia badań oraz wartościowania i normowania pracy 
 • obsługi i konserwacji systemów alarmowych w dozorowanych obiektach 
 • obsługi i konserwacji systemów detekcji gazów

  

 

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2013
Elżbieta Milewska
 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Oferta usługowa dla przemysłu