Bez tytułu 1
 
Zapraszamy do
publikowania w kwartalniku
 

INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI
ZAKŁAD ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM 
 

 ROZ3-1    ||    ROZ3-2 
 

  OFERTA DLA PRZEMYSŁU                                                
  
  OFERTA BADAWCZO – WDROŻENIOWA                                        

 • Zarządzanie jakością w gospodarce:
  • Metody inżynierii jakości w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji
  • Ocena i doskonalenie jakości procesów i produktów
  • SZJ w przedsiębiorstwach wytwórczych i usługowych
  • Badanie zadowolenia klienta i jakości postrzeganej w usługach
  • Metody zarządzania jakością w administracji publicznej
    
 • Projektowanie skutecznych ram zarządzania nanotechnologiami
 • Współczesne metody zarządzania technologią:
  • Statystyczne metody nadzoru nad procesem produkcyjnym
  • Innowacyjność w procesach technologicznych
  • Ocena technologii w aspekcie jakości produktów
    
 • Proekologiczne zarządzanie procesami przemysłowymi i usługowymi
 • Wdrażanie systemów zarządzania jakością
 • Tworzenie dokumentacji systemu zarządzania jakością
 • Pomiar jakości w usługach
 • Tworzenie programów społecznego zaangażowania organizacji
 • Ocena cyklu życia wyrobów
 • Analiza przepływu informacji w systemach
 • Problemy normalizacji w zarządzaniu jakością
   

  OFERTA SZKOLENIOWA                                                                     

 • Systemy zarządzania jakością
 • Metody i narzędzia zarządzania jakością: FMEA, Pareto, QFD, Ishikawa
 • Proces oceny dostawców i klientów
 • Statystyczne metody kontroli jakości
 • Podstawy tworzenia dokumentacji systemowej
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw CSR
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania jakością

 

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Oferta dla przemysłu