INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI
ZAKŁAD ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM  
 

ROZ3-1    ||    ROZ3-2
    |  Zakres badań  |   

  ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

Niniejsza obejmuje realizację prac w zakresie: 

 • Wdrażania międzynarodowych standardów zarządzania bezpieczeństwem
  (w tym BS 8800, PN-18001, PN-18002)
 • Dokonywania oceny wpływu poziomu zatrudnienia na bezpieczeństwo pracy
 • Monitorowania stanu bezpieczeństwa:
  • W środowisku wewnętrznym (zakład pracy)
  • W środowisku zewnętrznym (środowisko naturalne)
  • Systemów ratownictwa
    
 • Badania przyczyn wypadków i awarii w celu doskonalenia metod zapobiegania katastrofom  i skażeniom środowiska
 • Organizacji systemów bezpieczeństwa
 • Opracowania i doskonalenia zasad zarządzania bezpieczeństwem
 • Badania i opracowania metod analizy i oceny ryzyka
 • Badania przyczyn błędów ludzkich w celu poprawy niezawodności ludzkiej i technicznej
 • Badania wpływu środowiska pracy, w tym nowoczesnych technologii
  na bezpieczeństwo człowieka
 • Modelowania, projektowania i utrzymywania systemów alarmowych
  w zabezpieczeniach budynków 
 • Modelowania, projektowania i utrzymania systemów dozoru wizyjnego 
 • Projektowania systemów detekcji gazów 

 

  

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2013
Elżbieta Milewska
 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Oferta usługowa