INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI
ZAKŁAD ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM  
 

ROZ3-1    ||    ROZ3-2
    |  Zakres badań  |   

  PROEKOLOGICZNE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM 

Niniejsza oferta obejmuje wykonywanie prac w zakresie: 

 • Analizy aktualnego stanu gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie lub gminie 
 • Opracowania charakterystyki odpadów powstających w przedsiębiorstwie lub gminie 
 • Określenia źródeł powstawania odpadów
 • Dokonania oceny zgodności prowadzonych przez firmę działań w obszarze gospodarki odpadowej z wymaganiami prawnymi 
 • Identyfikacji możliwości zapobiegania lub minimalizacji tworzenia odpadów oraz sposobów odzysku matariałów
 • Opracowania strategii gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie lub gminie
 • Dokonania analizy eko-efektywności przedsiębiorstwa - minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko przy jednoczesnym zapewnieniu pożądanego poziomu konkurencyjności poprzez:  
  • Identyfikację ekologicznych i ekonomicznych uwarunkowań i wskaźników eko-efektywności 
  • Przeprowadzanie analizy eko-efektywności dla zidentyfikowanych wariantów ekologicznych oraz ekonomicznych

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2013
Elżbieta Milewska
h

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Oferta usługowa