INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI
ZAKŁAD ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM  
 

ROZ3-1    ||    ROZ3-2  
 
   |  Zakres badań     

  ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Niniejsza oferta obejmuje wykonywanie prac w zakresie: 

 • Wdrażania systemów zarządzania środowiskowego wg wymagań normy
  PN-EN ISO 14001:2005 oraz rozporządzenia EMAS
 • Identyfikowania uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych w aspekcie oczekiwań poszczególnych grup interesariuszy 
 • Identyfikowania wymagań prawnych i dokonywania oceny zgodności z wymaganiami klienta
 • Opracowania dokumentacji systemu zarządzania środowiskowego
 • Przeprowadzania lub uczestnictwa w audytach wewnętrznych przedsiębiorstwa
 • Dokonywanie oceny efektywności ekonomicznej inwestycji w zakresie ochrony środowiska poprzez: 
  • Określanie wielkości nakładów inwestycyjnych związanych z przygotowaniem i uruchomieniem inwestycji
  • Identyfikację źródeł finansowania inwestycji 
  • Określenie wartości przychodów operacyjnych wynikających z wdrożenia
   i eksploatacji projektu
  • Określenie wartości kosztów operacyjnych ponoszonych w związku z wprowadzeniem i eksploatacją inwestycji
    
 • Projektowania i rozwoju innowacji ekologicznych
 • Dyfuzji innowacji i transferu technologii ochrony środowiska
 • Oceny oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko
 • Wdrażania systemów informacyjnych wspomagających zarządzanie środowiskiem
  w przedsiębiorstwie
 • Raportowania ekologicznego

  

 

 

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2013
Elżbieta Milewska
 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Oferta usługowa