Bez tytułu 1
 
Zapraszamy do
publikowania w kwartalniku
 

Polskie Naukowo – Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne Sekcja Śląska

Sekcja Śląska Polskiego Naukowo – Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego powstała w 2012 roku. Aktualnie liczy 9 członków.
Przewodniczącym Sekcji Śląskiej Towarzystwa jest dr hab. inż. Witold Biały, prof. Politechniki Śląskiej. Sekretarzem Sekcji Śląskiej Towarzystwa jest dr inż. Andrzej Wieczorek.

Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne jest niezależnym stowarzyszeniem o zasięgu krajowym skupiającym pracowników nauki i praktyków zajmujących się tematyką racjonalnej eksploatacji układów mechanicznych i biotechnicznych. Statutowym celem Towarzystwa jest propagowanie wiedzy w zakresie niezawodności eksploatacji układów mechanicznych i biomechanicznych oraz maszyn i urządzeń, budynków i budowli ze szczególnym uwzględnieniem problemów bezpieczeństwa.

Misją jest upowszechnienie wiedzy i informacji o dobrej praktyce eksploatacyjnej, o naukowych podstawach eksploatacji, oraz efektach gospodarczych i pożytkach społecznych racjonalnej eksploatacji majątku technicznego.

Inne cele działalności to:
   •   ułatwiać dostęp do wiedzy o eksploatacji, jako zbiorze reguł praktycznego działania oraz związanej z tym wiedzy naukowej i technicznej o obsługiwaniu i użytkowaniu obiektów technicznych,
   •   integrować środowisko polskich eksploatatorów wokół żywotnych problemów eksploatacji i rozwoju infrastruktury technicznej w Polsce,
   •   pomagać podmiotom gospodarczym optymalizować systemy eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem problemów ochrony zdrowia i śro¬dowiska naturalnego.

Zakres działalności Towarzystwa obejmuje:
   •   programowanie badań oraz rozwój inżynierii eksploatacji,
   •   konsultacje w zakresie oceny ryzyka i zagrożeń w procesach eksploatacji obiektów technicznych,
   •   rozwijanie metod identyfikacji, sterowania i zarządzania procesów eksploatacji,
   •   audytowanie systemów eksploatacji; rekomendowanie wyrobów i usług według kryteriów jakości eksploatacji,
   •   upowszechnianie wiedzy i doświadczeń eksploatacyjnych (wydawnictwa, seminaria i szkolenia, serwis internetowy).

Przydatne Linki:

1. Polskie Naukowo – Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne
2. Czasopismo „Eksploatacja i Niezawodność”

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
PNTTE