Bez tytułu 1
 
Zapraszamy do
publikowania w kwartalniku
 

PTZP Oddział Zabrze

Zabrzański oddział Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją powstał w 2006 roku. Aktualnie liczy 33 członków.
Funkcję Przewodniczącego Oddziału pełni dr hab. inż. Jarosław BRODNY
Sekretarzem Oddziału jest dr inż. Katarzyna MLECZKO

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw postaw i działań sprzyjających podnoszeniu jakości zarządzania oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

Cele realizowane są poprzez:
1. wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie działalności związanej z zarządzaniem,
2. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
3. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie zarządzania,
4. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną, organizowanie konferencji naukowych, seminariów oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
5. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,
6. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

O Inżynierii Produkcji

Definicja inżynierii produkcji jako jednej z podstawowych dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk technicznych:

Amerykański Instytut Inżynierii Przemysłowej (IIE) podał w 1989 roku, dostosowaną do aktualnie rozwiązywanych problemów produkcji, definicję pojęcia „inżynieria produkcji”,która obowiązuje do dzisiaj:
Inżynieria produkcji jest pojęciem obejmującym zagadnienia planowania, projektowania, implementowania i zarządzania systemami produkcyjnymi, systemami logistycznymi oraz zabezpieczania ich funkcjonowania. Systemy te rozumiane są jako układy socjotechniczne, integrujące pracowników, informację, energię, materiały, narzędzia pracy i procesy w ramach całego cyklu życia produktów. W celu osiągnięcia efektywności działania tych systemów, inżynieria produkcji bazuje na naukach technicznych, ekonomicznych, humanistycznych i społecznych, wykorzystując wiedzę teleinformatyczną, wiedzę o zarządzaniu, komunikacji społecznej i pobudzaniu kreatywności pracowniczej. Kluczowym elementem, którym inżynieria produkcji różni się od innych technicznych dyscyplin jest orientacja na czynnik ludzki. Najlepsze systemy funkcjonują na drodze ciągłego doskonalenia środowiska pracy, w którym praca ludzka jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na wydajność, koszty i jakość pracy”*.

Obszary prac naukowo-badawczych, które mieszczą się w dyscyplinie inżynieria produkcji:
I. Organizacja i zarządzanie produkcją oraz usługami
II. Wybrane zagadnienia inżynierii procesów wytwarzania
III. Zarządzanie innowacjami
IV. Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi
V. Optymalizacja łańcuchów dostaw i logistyka
VI. Zarządzanie jakością
VII. Systemy wspomagania decyzji. Zarządzanie wiedzą produkcyjną
VIII. Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Modelowanie i symulacja komputerowa
IX. Kształtowanie środowiska pracy. Bezpieczeństwo pracy
X. Efektywność, produktywność i organizacja przedsiębiorstw

* „Istota Inżynierii Produkcji”, Komitet Inżynierii Produkcji, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2012

Przydatne Linki:

1. Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
2. Statut PTZP
3. Aktualności PTZP
4. Konferencje PTZP
5. Czasopismo ZP

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
PTZP