Bez tytułu 1
 
Zapraszamy do
publikowania w kwartalniku
 

KATEDRA INŻYNIERII PRODUKCJI 
  

 
Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

                             INFORMACJE PODSTAWOWE                            

Na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Zabrzu kształcimy

W RAMACH STUDIÓW I STOPNIA NA SPECJALNOŚCIACH

 

W RAMACH STUDIÓW II STOPNIA NA SPECJALNOŚCIACH

 

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM / STUDIES IN ENGLISH

 

                                  SYLWETKA ABSOLWENTA                             

Zasadniczym celem kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest wykształcenie magistra inżyniera dla potrzeb przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej, który potrafiłby:

 • łączyć wiedzę inżynierską w zakresie technologii produkcji z wiedzą z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,
 • kierować systemami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie,
 • właściwie zorganizować proces produkcyjny i procesy pomocnicze w przedsiębiorstwie,
 • gospodarować zasobami przedsiębiorstwa dla potrzeb jego działalności, w szczególności dla potrzeb procesu produkcyjnego,
 • kierować zespołami ludzkimi w przedsiębiorstwie,
 • umiejętnie stosować systemy informatyczne w sferze zarządzania przedsiębiorstwem oraz w sferze przygotowania i organizacji produkcji w przedsiębiorstwie.

Podstawowy zakres wiedzy absolwenta kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji obejmuje:

 • przedmioty ogólnego wykształcenia inżynierskiego,
 • przedmioty związane z przygotowaniem i organizacją produkcji w przedsiębiorstwie,
 • przedmioty związane z metodami ilościowymi i stosowaniem systemów informatycznych w zarządzaniu,
 • przedmioty społeczne i ekonomiczne związane z nabyciem umiejętności organizatorskich i zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej,
 • metody analizy, diagnozy i projektowania systemów organizacyjnych oraz systemów zarządzania przedsiębiorstwem.

Absolwenta kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji cechuje umiejętność kojarzenia problemów technicznych z ekonomicznymi, czyli umiejętność właściwego przygotowania i organizacji procesu produkcyjnego z oceną wpływu decyzji produkcyjnych na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa i osiąganych wyników ekonomiczno-finansowych. 

 CO ZROBIĆ, ŻEBY STUDIOWAĆ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI W ZABRZU

  

Jeżeli chcesz zostać studentem kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Zabrzu zarejestruj się poprzez Internetową Rekrutację Kandydatów (IRK)

Pamiętaj, aby po zalogowaniu zwrócić uwagę na miejsce odbywania zajęć - Wydział Organizacji i Zarządzania

 

 

Więcej informacji na temat rekrutacji znajduje się tutaj.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 11.01.2021

(km)

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Specjalności Katedry