INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI

Opis specjalności    ||    Katalog ECTS 

  PLAN STUDIÓW                                                                 

  KIERUNEK                         ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 
 
SPECJALNOŚĆ                    BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRZEMYSŁOWYM  
 
ROK AKAD. REKRUTACJI       2012/ 2013
 
POZIOM KSZTAŁCENIA        STUDIA II STOPNIA  
 
FORMA STUDIÓW                  STACJONARNE  

Kod karty przedmiotu umożliwia pobranie dokumentu w formacie PDF.
 

 

SEMESTR 1

Kod

Nazwa przedmiotu

Klasa

Rodzaj

Suma

Liczba godzin

ECTS

W

Ć

L

S

P

W

R

01.ROZ.ZiIP.S.2.1213.Ws

Język obcy

O

I

30

30

2

02.ROZ.ZiIP.S.2.1213.Ws

Zarządzanie strategiczne

K

S

30

15

E

15

2

1

03.ROZ.ZiIP.S.2.1213.Ws

Organizacja systemów produkcyjnych

K

T

15

15

1

04.ROZ.ZiIP.S.2.1213.Ws

Zintegrowane systemy zarządzania

K

S

15

15

1

05.ROZ.ZiIP.S.2.1213.Ws

Prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie

K

I

30

15

15

1

1

06.ROZ.ZiIP.S.2.1213.Ws

Zarządzanie projektem

K

I

30

15

15

1

1

07.ROZ.ZiIP.S.2.1213.Ws

Systemy wspomagania decyzji

K

S

15

15

1

08.ROZ.ZiIP.S.2.1213.Ws

Zarządzanie wiedzą

K

S

15

15

1

09.ROZ.ZiIP.S.2.1213.Ws

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

O

S

30

15

E

15

2

1

10.ROZ.ZiIP.S.2.1213.Ws

Zarządzanie innowacjami

K

S

30

15

E

15

2

1

11.ROZ.ZiIP.S.2.1213.Ws

Systemy kontroli jakości w procesach produkcyjnych

K

T

30

15

15

1

1

12.ROZ.ZiIP.S.2.1213.Ws

Rachunkowość zarządcza

O

S

15

15

1

13.ROZ.ZiIP.S.2.1213.Ws

Technologie materiałowe

O

T

30

15

15

1

1

14.ROZ.ZiIP.S.2.1213.Ws

Sterowanie procesami technologicznymi

K

T

30

15

15

1

2

SEMESTR 2

Kod

Nazwa przedmiotu

Klasa

Rodzaj

Suma

Liczba godzin

ECTS

W

Ć

L

S

P

W

R

01.ROZ.ZiIP.S.2.1213.Ws

Język obcy

O

I

30

30

2

15.ROZ.ZiIP.S.2.1213.BiOSwPP

Narzędzia zarządzania środowiskiem

J

S

45

15

30

1

1

16.ROZ.ZiIP.S.2.1213.BiOSwPP

Metody i techniki monitorowania i zwalczania zagrożeń

J

T

60

30

E

15

15

2

1

17.ROZ.ZiIP.S.2.1213.BiOSwPP

Projektowanie systemów antropotechnicznych

J

T

30

15

15

1

2

18.ROZ.ZiIP.S.2.1213.BiOSwPP

Prawne i ekonomiczne instrumenty w bezpieczeństwie i ochronie środowiska

J

S

45

15

E

15

15

2

1

19.ROZ.ZiIP.S.2.1213.BiOSwPP

Oceny oddziaływania na środowisko

J

S

30

15

15

1

2

20.ROZ.ZiIP.S.2.1213.BiOSwPP

Bezpieczeństwo procesowe

J

S

45

15

30

1

2

21.ROZ.ZiIP.S.2.1213.BiOSwPP

Strategie i systemy zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem

J

S

60

30

E

30

2

2

27.ROZ.ZiIP.S.2.1213.BiOSwPP

Seminarium dyplomowe

K

I

30

30

3

Praktyka

K

I

6

SEMESTR 3

Kod

Nazwa przedmiotu

Klasa

Rodzaj

Suma

Liczba godzin

ECTS

W

Ć

L

S

P

W

R

22.ROZ.ZiIP.S.2.1213.BiOSwPP

Metody analizy i oceny ryzyka

J

S

45

15

30

1

2

23.ROZ.ZiIP.S.2.1213.BiOSwPP

Systemy ratownictwa

J

S

45

30

E

15

2

1

24.ROZ.ZiIP.S.2.1213.BiOSwPP

Zarządzanie informacją w zintegrowanych systemach zarządzania

J

S

45

30

15

2

1

25.ROZ.ZiIP.S.2.1213.BiOSwPP

Audytowanie systemów zintegrowanych

J

S

30

15

E

15

2

1

26.ROZ.ZiIP.S.2.1213.BiOSwPP

Przedmiot monograficzny

K

T

15

15

2

27.ROZ.ZiIP.S.2.1213.BiOSwPP 

Seminarium dyplomowe

K

I

30

30

17

 

LEGENDA

 

Klasa przedmiotu:

Forma zajęć:

O

Obowiązkowy

W

Wykład

F

Fakultatywny

Ć

Ćwiczenia

K

Kierunkowy

L

Laboratorium

J

Specjalnościowy

S

Seminarium

P

Projekt

Rodzaj przedmiotu:

T

Techniczny

E

Egzamin

S

Społeczny

R

Razem: Ć, L, S i P

I

Interpersonalny

Ostatnia aktualizacja: 20.09.2012
Elżbieta Milewska

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Plan studiów ZiIP 2012/13 Stacj 2st BiOSwPP