Instytut Inżynierii Produkcji

Instytut Inżynierii Produkcji Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej powstał 1 września 2009 roku w wyniku połączenia trzech katedr: Katedry Podstaw Systemów Technicznych, Katedry Zarządzania Jakością Procesów i Produktów oraz Katedry Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem. Dyrektorem Instytutu został prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak.

W skład Instytutu wchodzą trzy zakłady:

 • Zakład Inżynierii Systemów Technicznych (ROZ3-1)
 • Zakład Zarządzania Jakością Procesów i Produktów (ROZ3-2)
 • Zakład Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem (ROZ3-3)

Strony WWW:

 

Sekretariat Instytutu
ul. Roosevelta 26
41-800 Zabrze
Budynek A, pokój 216
tel: 32-277-73-11
fax: 32-277-73-62
e-mail: roz3@polsl.pl

Władze jednostki
Dyrektor Instytutu: Prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Nauki: Prof. dr hab. inż. Teodor Winkler 
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktyki: Dr inż. Andrzej Loska

 • ROZ3-1 Zakład Inżynierii Systemów Technicznych
  Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak
 • ROZ3-2 Zakład Zarządzania Jakością Procesów i Produktów
  Kierownik Zakładu: Dr hab. inż. Witold Biały, prof. nzw. w Pol. Śl.
 • ROZ3-3 Zakład Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem
  Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Marian Łączny


Działalność naukowo-badawcza
Główne kierunki badań w Instytucie to:

 • Metody i narzędzia komputerowego wspomagania zadań inżynierskich
 • Systemy wspomagające zarządzanie systemami technicznymi
 • Zarządzanie jakością w gospodarce
 • Technologie informatyczne w zarządzaniu jakością
 • Współczesne metody zarządzania technologią
 • Proekologiczne zarządzanie procesami
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Zarządzanie bezpieczeństwem


Działalność dydaktyczna
Szczegółowe informacje dotyczące działalności dydaktycznej Instytutu Inżynierii Produkcji znajdują się na stronach własnych poszczególnych zakładów.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Instytut Inżynierii Produkcji