Bez tytułu 1
 
Zapraszamy do
publikowania w kwartalniku
 
 

 
 

 

 Umowa nr: PBS3/B6/25/2015

 Akronim: WOEE

 Lider: Politechnika Śląska

 

Wykorzystanie metody efektywności całkowitej dla poprawy efektywności pracy maszynowych kompleksów ścianowych w procesie eksploatacji węgla kamiennego (WOEE)Streszczenie projektu


Koniecznością współczesnego górnictwa jest wdrażanie nowoczesnych systemów diagnostycznych opartych o uznane metodyki zarządzania parkami maszynowymi oraz łączące innowacyjne rozwiązania techniczne z dziedziny automatyki przemysłowej i informatyki. Takie walory ma opracowany w ramach projektu system, oparty o adaptację metodyki ukierunkowanej na zwiększenie całkowitej efektywności procesu eksploatacji węgla kamiennego. System bazuje na wykorzystaniu automatycznych procedur diagnostycznych zależnych od wyników badań parametrów stanu technicznego i własności maszyn w trakcie procesów roboczych, w obszarach dostępności, wydajności i jakości ich wytworów. Zastosowanie systemu umożliwia kontrolę racjonalności użytkowania oraz obsługi maszyn. Pozwala także kontrolować i poprawiać efektywność ich eksploatacji, co w praktyce powinno przełożyć się na wydłużenie czasu ich użytkowania, ograniczenie awarii i przestojów oraz właściwą organizację i realizację prac związanych z ich obsługą i utrzymaniem.

Wybrane rozwiązania zastosowane w projekcie


Schemat ideowy pozyskiwania danych z uwzględnieniem hurtowni danych

Schemat projektu budowy rozwiązania informatycznego dla implementacji OEE

 

   Widok strony tytułowej narzędzia informatycznego „Platforma OEE”


Efekty zastosowania wyników projektu, widziane z roli końcowego beneficjenta (przedsiębiorstwa górniczego), obejmują korzyści, które można obserwować w przynajmniej w dwóch płaszczyznach:

 1. Usprawnienia i doskonalenia procesów w obszarze zarządzania środkami produkcji w przedsiębiorstwie górniczym, w tym:
  • doprowadzenie do synchronizacji obszarów informacyjnych bazujących na systemach automatyki przemysłowej i systemach dyspozytorsko-raportowych,
  • skrócenie czasu pozyskiwania, poszerzenie treści informacyjnych i zapewnienie wiarygodności w warstwie monitorującej utrzymanie ruchu kopalni w zakresie używanych kompleksów maszynowych,
  • pozyskanie nowych, szerszych możliwości oceny elementów procesu eksploatacji węgla w kategoriach krótko i długoterminowych, umożliwiających poprawę jakości planowania i budżetowania produkcji.
 1. Racjonalizacji kosztów i poprawy efektywności, w tym:
  • umożliwienie oceny efektywności kompleksów maszynowych oraz podniesienie precyzji oceny całych ciągów technologicznych skojarzonych z poszczególnymi wyrobiskami wybierkowymi, zarówno w perspektywie bieżącego monitorowania i reagowania, jak i w perspektywie planistycznej,
  • umożliwienie szybkiej identyfikacji obszarów „wąskich gardeł” i potencjalnych nieefektywności, skutkujących redukcją kosztów utraconych wpływów,
  • stworzenie wiarygodnych podstaw do wypracowania odpowiedniego systemu motywacyjnego powiązanego z oceną efektywności parku maszynowego,
  • stworzenie podstaw do skuteczniejszego podejmowani decyzji korygujących i doskonalących w obszarach wykorzystania i utrzymania parku maszynowego zmniejszenie ryzyka działalności poprzez wzrost precyzji planowania,
  • zmniejszenie ryzyka prowadzenia bieżącej eksploatacji poprzez lepszą identyfikację przyczyn niekorzystnych zjawisk i zagrożeń dla utrzymania ruchu, w obszarze środków produkcji.
 

Wybrane publikacje będące wynikiem realizacji projektu


 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Historia Instytutu