PROGRAM KONFERENCJI JUBILEUSZOWEJ

 

 

09 listopada 2016 (środa)

 

12:00                           Rejestracja uczestników Konferencji

 

13:00 – 14: 00            Obiad

 

14:00 – 17:30             Jubileuszowa sesja plenarna

 

 dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. nzw. w PŚl, Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Marian Turek, Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Jan Stachowicz, Politechnika Śląska

prof. dr hab. Ewa Bojar, Politechnika Lubelska

prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka, Politechnika Częstochowska

dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski, Politechnika Łódzka

prof. dr hab. inż. Roman Magda, Akademia Górniczo- Hutnicza

prof. dr hab. inż. Józef Matuszek, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

prof. dr hab. Maria Nowicka- Skowron, Politechnika Częstochowska

dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. nzw., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Jan Pyka, Oddział TNOiK Katowice

prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr inż. Stanisław Krzyżaniak, Instytut Logistyki i Magazynowania

 

Przerwa kawowa

 

prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski, Politechnika Śląska

18:30                             Spektakl pt. „Flirt”   w wykonaniu zespołu Pieśni i Tańca Śląsk oraz Teatru Inspiracji z Bielska Białej   

 

20:00                            Uroczysta kolacja

 

10 listopada 2016 (czwartek)

 

8:00  – 9:00                Śniadanie

 

9:30 – 11:30               Sesja panelowa I „Wyzwania logistyczne w zarządzaniu      organizacjami”

Prowadzenie:            prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka

                                     prof. dr hab. Jan Pyka
                                     prof. dr hab. inż.
Jan Brzóska, prof. nzw. PŚl

 

·         prof. dr hab. Henryk Bieniok , „Znaczenie czasu w procesach logistycznych ”

·         prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka, „Wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych do struktur zarządzania w przedsiębiorstwach przyszłości”

·         prof. dr hab. inż. Roman Magda,  “Wybrane aspekty zarządzania i inżynierii produkcji
w przedsiębiorstwie górniczym”

·         prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski, „Projekty jako narzędzie doskonalenia procesów logistycznych przedsiębiorstwa ”

·         dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. UTP, mgr Katarzyna Samek, „Zastosowanie rachunku kosztów działań w analizie rentowności klientów wytwórni opakowań
z tektury”

·         dr Elena Mieszajkina , „Uwarunkowania tworzenia modeli biznesowych w małych firmach”

 

9:30 – 11:30               Sesja panelowa II „Współczesne wyzwania logistyki stosowanej”

Prowadzenie:            prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski
                                     prof. dr hab. inż.  Lech Bukowski

                                     prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek

 

 

·         prof. dr hab. inż. Józef Matuszek, „Modelowanie i symulacja procesów logistycznych
w przedsiębiorstwie”

·         dr hab. Wiesława Caputa, prof. nzw. w PŚl, „Relacje z klientami w kanałach dystrybucji wartości a wartość przedsiębiorstwa”

·         dr hab. inż. Andrzej Szymonik, prof. nzw. Politechniki Łódzkiej, „Wybrane uwarunkowania funkcjonowania bezpieczeństwa systemów logistycznych”

·         dr hab. inż. Mirosław Śmieszek, prof. nzw. Politechnika Rzeszowska, „Wykorzystanie środków automatycznego transportu w logistyce”

·         dr inż. Paweł Dobrzański, „Wykorzystanie robotów w procesach logistycznych”

·         dr inż. Maja Kiba Janiak, mgr inż. Paweł Tronina, „Wpływ systemów telematycznych na usprawnienie międzynarodowych łańcuchów dostaw”

9:30 – 11:30               Sesja panelowa III (plakatowa),

Prowadzenie:             dr hab. inż.  Jerzy Feliks, prof. AGH

                                     dr hab. Sabina Kauf, prof. UO

 

·         dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ, dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ, „Aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w sieciach produkcyjnych"

·         dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. nzw.PŁ, Sławomir Kolasiński, „Rekonfiguracja systemu wytwórczego przy pomocy mapowania strumienia wartości”

 

·         dr hab. inż. Aneta Michalak, „Parametryzacja ryzyka wewnątrzorganizacyjnego
w przedsiębiorstwie przemysłu tradycyjnego”

·         dr inż. Magdalena Dobrzańska, „Rozwiązywanie zadań logistycznych przy wykorzystaniu narzędzia Enterprise Dynamics”

·         dr inż. Adam Gumiński, „Pracochłonność procesów technologicznych w aspekcie możliwości poprawy wydajności pracy w kopalni węgla kamiennego”

·         dr inż. Ewa Prałat, Katarzyna Jąder, „Nowoczesne technologie wspomagające funkcjonowanie magazynu”

·         mgr Dagmara Jarosz – Lewandowska, „Charakter współpracy małych i średnich usługodawców logistycznych z ich klientami w łańcuchach dostaw”

·         mgr Wojciech Lutek, „Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi w świetle nowej ustawy w Lublinie – studium przypadku”

·         mgr inż. Mateusz Trzeciak, „Zarządzanie zespołem projektowym jako kluczowy czynnik ryzyka projektu w branży IT”

·         mgr inż. Mateusz Zaczyk, „Strategie budowania i wzmacniania odporności łańcucha dostaw – przegląd teoretyczny”

 

11:30 – 12:00            Zakończenie Konferencji

 

12:00                          Obiad

 

12:30                          Zwiedzanie Pałacu  (dla chętnych)

 

 

HONOROWY PRZEWODNICZĄCY

prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski

 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO

prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik

          prof. dr hab. inż. Marian Turek

 

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. Henryk Bieniok

prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak

prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka

prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski

prof. dr hab. inż. Roman Magda

prof. dr hab. inż. Józef Matuszek

prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron

prof. dr hab. Jan Pyka

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sitko

prof. dr hab. inż. Jan Stachowicz

dr hab. inż. Jan Brzóska, prof. nzw. PŚl

dr hab. inż. Henryk Dźwigoł, prof. nzw. PŚl

dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. nzw. PŚl

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr hab. inż. Marzena Kramarz,
prof. nzw. PŚl

dr inż. Edyta Przybylska

dr inż. Mirosław Matusek

dr inż. Zbigniew Żebrucki

dr inż. Piotr Janke

dr inż. Mariusz Kruczek

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Konferencja2016P