Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Zakładu:

          

 •           Bezpieczeństwo w logistyce 
 •        Ekologistyka
 •        Euro i globalna logistyka
 •        Infrastruktura logistyczna
 •        Innowacje techniczne w logistyce 
 •        Instrumenty w zarządzaniu łańcuchami logistycznymi  
 •        Koncepcje zarządzania
 •        Logistyczna obsługa klienta  
 •        Logistyka
 •        Logistyka dystrybucji
 •        Logistyka miejska  
 •        Logistyka międzynarodowa  
 •        Logistyka odpadów  
 •        Logistyka produkcji
 •        Logistyka w przedsiębiorstwie
 •        Logistyka zaopatrzenia
 •        Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji  
 •        Logistyka zwrotna
 •        Metodologia prowadzenia i dokumentowania pracy naukowej
 •        Metody i modele zarządzania
 •        Metody i techniki optymalizacji systemów logistycznych
 •        Metody ilościowe w logistyce 
 •        Międzynarodowe centra logistyczne 
 •        Modele biznesowe przedsiębiorstw
 •        Modelowanie systemów produkcyjnych i logistycznych  
 •        Narzędzia i metody doskonalenia procesów logistycznych  
 •        Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce  
 •        Obsługa klienta na rynku TSL 
 •        Organizacja systemów produkcyjnych
 •        Planowanie biznesowe
 •        Planowanie i modelowanie biznesowe działalności logistycznej 
 •        Planowanie i monitorowanie w systemach produkcyjnych i logistycznych 
 •        Planowanie i sterowanie produkcją    
 •        Podstawy logistyki
 •        Podstawy projektowania inżynierskiego
 •        Proces podejmowania decyzji kierowniczych
 •        Procesy decyzyjne w zarządzaniu logistycznym 
 •        Project management of new product  
 •        Projektowanie nowych produktów i usług
 •        Projektowanie procesów    
 •        Projektowanie systemów logistycznych  
 •        Projektowanie systemów logistycznych przedsiębiorstw
 •        Projektowanie systemów zarządzania
 •        Przedmiot techniczny wybieralny w jęz.ang.: Project management of the new product
 •        Przedmiot techniczny wybieralny: Elektroniczne wspomaganie łańcuchów dostaw
 •        Przedmiot techniczny wybieralny: Teoria i praktyka podejmowania decyzji kierowniczych
 •        Przedmiot techniczny wybieralny: Transport wewnątrzzakładowy
 •        Przedmiot wybieralny w jęz.ang: Project management of the new product    
 •        Przedmiot wybieralny: Projektowanie infrastruktury magazynowej  
 •        Przedmiot wybieralny: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
 •        Przedmiot: seminarium doktoranckie
 •        Przygotowanie produkcji 
 •        Regulacje prawne w logistyce
 •        Restrukturyzacja przemysłu i regionów przemysłowych  
 •        Restrukturyzacja przemysłu i usług 
 •        Restrukturyzacja przemysłu w regionie Restrukturyzacja przemysłu w regionie 
 •        Rynek usług TSL
 •        Seminarium dyplomowe
 •        Sieci logistyczne  
 •        Systemy i procesy logistyczne - studia przypadków  
 •        Systemy wspomagania operacji w usługach logistycznych 
 •        Techniczne przygotowanie produkcji  
 •        Technologie transportu - studia przypadku
 •        Transport multi i intermodalny
 •        Transport w logistyce
 •        Usługi logistyczne  
 •        Współczesne systemy informacji logistycznej - wykład monograficzny
 •        Współczesne instrumenty zarządzania wartością w organizacji logistycznej 
 •        Współczesne metody i instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem   
 •        Zamówienia publiczne w administracji publicznej  
 •        Zarządzanie logistyczne
 •        Zarządzanie łańcuchem dostaw
 •        Zarządzanie procesami
 •        Zarządzanie produkcją
 •        Zarządzanie produkcją i usługami
 •        Zarządzanie projektami
 •        Zarządzanie projektami europejskimi 
 •        Zarządzanie projektem innowacyjnym 
 •        Zarządzanie projektem inwestycyjnym
 •        Zarządzanie projektem logistycznym
 •        Zarządzanie projektem nowego produktu
 •        Zarządzanie projektem restrukturyzacji przedsiębiorstwa 
 •        Zarządzanie przedsiębiorstwem
 •        Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym  
 •        Zarządzanie przedsiębiorstwem usług logistycznych
 •        Zarządzanie relacjami w sieciach i łańcuchach dostaw  
 •        Zarządzanie wiedzą
 •        Zarządzanie zapasami i gospodarką magazynową
 •        Zarządzanie zmianą  

Ostatnia aktualizacja: 02.03.2015
Zbigniew Żebrucki

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dydaktyka ROZ 4.1