ZAKŁAD ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
I LOGISTYKI

 

GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ                                        

Do głównych kierunków badań Zakładu należą:

 • metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym,
 • koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym,
 • problemy restrukturyzacji przedsiębiorstw, przemysłów i regionów przemysłowych,
 • analiza działalności inwestycyjnej,
 • projektowanie techniczne i organizacyjne,
 • zarządzanie projektami,
 • logistyka procesów produkcyjnych, zaopatrzenia, zbytu,
 • logistyka odpadów i ich utylizacja,
 • ilościowe metody i techniki stosowane w logistyce,
 • metody zarządzania produkcją, systemy monitorowania procesów produkcyjnych,
 • metody diagnozowania i usprawniania procesów produkcyjnych i przemysłowych,
 • techniczne i organizacyjne przygotowanie produkcji,
 • planowanie i sterowanie produkcją,
 • komputerowe systemy zarządzania produkcją.        

 

WSPÓŁPRACA                                                             

Wykaz placówek naukowo-badawczych, z którymi Zakład współpracuje:

 • Katedra Zarządzania i Restrukturyzacji w Górnictwie Politechniki Śląskiej.
 • Zakład Badań Ekonomicznych i Społecznych Głównego Instytutu Górnictwa.
 • Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle Akademii Górniczo-Hutniczej.
 • Komitet Górnictwa PAN Sekcja Projektowania i Budownictwa Podziemnego.
 • Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania.

 

AUDYT LOGISTYCZNY                                               

      Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, Zakład w ramach swoich usług doradczych zajmuje się także audytem logistycznym, który pozwala ocenić sprawność i efektywność realizowanych w przedsiębiorstwie procesów logistycznych w obszarach zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz wtórnego zagospodarowania odpadów. Wiedza i przygotowanie merytoryczne pracowników oraz zdobyte doświadczenie w wykonanych pracach badawczych pozwalają na zapewnienie wysokiej jakości oferowanych usług.

Głównymi celami przeprowadzonego audytu logistycznego są:

 • diagnoza i ocena stanu aktualnego,
 • przedstawienie wielowariantowych możliwych kierunków usprawnień w obszarze organizacji procesów logistycznych ( zarówno w wymiarze operacyjnym i strategicznym),
 • analiza oczekiwanych korzyści i skutków oraz potencjalnie mogących pojawić się zagrożeń przy wdrażaniu optymalnego wariantu,
 • projektowanie i wdrożenie narzędzi umożliwiających kontrolę i ocenę efektywności wdrożonych rozwiązań, zarówno na poziomie pojedynczych procesów, przedsiębiorstwa, jak i łańcucha dostaw.

       Efektem wspólnej współpracy z Państwem będzie opracowanie szczegółowego rozwiązania problemu i projektu jego wdrożenia. W tym zakresie pracownicy katedry oferują Państwu możliwość zastosowania szerokiego wachlarza narzędzi, metod i technik z obszaru zarządzania.

 

 

  

Ostatnia aktualizacja: 02.03.2015
Zbigniew Żebrucki

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kierunki badań ROZ 4.1