ZAKŁAD ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
I LOGISTYKI

 

KONFERENCJA "NOWOCZESNE METODY W ZARZĄDZANIU              PRZEDSIĘBIORSTWEM"                                                                               

Zakład  jest organizatorem corocznej Konferencji Naukowej pt. "Nowoczesne Metody w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem". Do tej pory zorganizowaliśmy już 10 Konferencji.

Radę programową Konferencji stanowią: 

 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik
 • Prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski
 • Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka
 • Prof. dr hab. inż. Marian Turek

Główne obszary tematyczne Konferencji to: 

 • sieci logistyczne i łańcuchy dostaw,
 • metody i techniki oceny procesów logistycznych,
 • partnerstwo logistyczne,
 • strategie i czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw,
 • nowoczesne koncepcje i metody zarządzania
  w przemyśle i usługach,
 • innowacje w przemyśle i usługach.

 

KONFERENCJA "NOWOCZESNOŚĆ PRZEMYSŁU I USŁUG"                

Wraz z Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach Zakład jest współorganizatorem corocznej Konferencji Naukowej pt. "Nowoczesność Przemysłu i Usług" organizowanej w ramach Śląskich Dni Organizacji.
W tym roku była to już 35 jej edycja.

Radę programową Konferencji stanowią:  

 • prof. dr hab.         Jan Pyka - Przewodniczący
 • prof. dr hab. inż.    Józef  Bendkowski
 • prof. dr hab.         Ryszard  Borowiecki
 • prof. dr                Ałła Cherep
 • prof. dr hab.         Zbigniew Dworzecki
 • prof. dr hab. inż.   Andrzej  Karbownik
 • prof. dr hab.         Jan Lichtarski
 • prof. dr hab. inż.   Józef Matuszek
 • prof. dr hab.         Bogdan Nogalski
 • prof. ing.              Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c.
 • prof. dr                Ognyan Georgiev Simeonov

Główne cele Konferencji to: 

 • przedstawienie  innowacyjnych rozwiązań i systemów  zarządzania w przemyśle  i usługach,
 • prezentacja osiągnięć  krajowych  i zagranicznych ośrodków   naukowych, przedsiębiorstw  i instytucji publicznych,
 • wymiana doświadczeń i poglądów teoretyków oraz praktyków gospodarczych, dotyczących stanu i rozwoju  przemysłu i usług,
 • wymiana doświadczeń w zakresie zrządzania organizacjami gospodarczymi, publicznymi, edukacyjnymi i samorządowymi,
 • identyfikacja wyzwań rozwojowych w przemyśle i usługach.

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 02.03.2015
Zbigniew Żebrucki

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Konferencje ROZ 4.1