Wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0 w wybranych funkcjonalnych obszarach zarządzania przedsiębiorstw motoryzacyjnych. Próba diagnozy Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Ewa Stawiarska, Danuta Szwajca, Mirosław Matusek, Radosław Wolniak2021CeDeWumonografia
Zarządzanie współczesnym zakładem leczniczym. Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Krzysztof Skowron2020Dom Organizatoramonografia
Modele zarządzania innowacjami w łańcuchach i sieciach dostaw międzynarodowych koncernów motoryzacyjnychUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Ewa Stawiarska2019Wydawnictwo CeDeWumonografia
Roles of Business Leaders of Modern EnterprisesUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Mariola Dźwigoł-Barosz2018Wydawnictwo Difinmonografia
Wiedza w procesach konsolidacji przedsiębiorstw przemysłowychUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Radosław Miśkiewicz2018Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Użyteczności „Dom Organizatora”monografia
Zarządzanie wiedzą w klastrach i sieciach w przemysłach kreatywnychUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Sławomir Olko2017Wydawnictwo CeDeWumonografia
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwieUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Andrzej Karbownik2017Wydawnictwo Politechniki Śląskiejpodręcznik akademicki
Współpraca międzyorganizacyjna w systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznymUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek2017Wydawnictwo Scholarmonografia
Kształtowanie kompetencji z obszaru inteligencji emocjonalnej w procesie sukcesji współczesnych przedsiębiorstw rodzinnychUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Mariola Dźwigoł-Barosz2017Wydawnictwo Naukowe PWNmonografia
Organisational structure in the process of integration on the example of iron and steel industry Enterprises in PolandUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Radosław Miśkiewicz2017Wydawnictwo Difinmonografia
Innowacyjność polskich przedsiębiorstwUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Ewa Stawiarska, Piotr Dzikowski, Krzysztof Bartczak2017Wydawnictwo Textermonografia
Współczesne wyzwania łańcuchów dostawUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Marta Wincewicz-Bosy, Ewa Stawiarska, Anna Łupicka2017Wydawnictwo Textermonografia
Model analizy wydajności pracy w kopalni węgla kamiennego i w grupie kopalńUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Adam Gumiński2017Wydawnictwo Politechniki Śląskiejmonografia
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w podmiocie leczniczymUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Krzysztof Skowron, Tomasz Szewc; redakcja naukowa Krzysztof Skowron2017Wydawnictwo BIGA-DRUKmonografia
Faces of Contemporary ManagementUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Barbara Kożuch, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek (red.)2017Jagiellonian University Pressmonografia
Modele procesów logistycznych w sądownictwie powszechnymUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Monika Odlanicka-Poczobutt2016Wydawnictwo Politechniki Śląskiejmonografia
Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej. Wydanie 2Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, Franciszek Krynojewski2016Wydawnictwo Difinmonografia
Outsourcing usług transportu kolejowegoUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Katarzyna Markowska, Agnieszka Merkisz - Guranowska2015Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiumonografia
Skuteczne zarządzanie kryzysowe. Wydanie poprawioneUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek2015Wydawnictwo Difinmonografia
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnychUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Stanisław Hoc, Tomasz Szewc2014Wydawnictwo C.H. Beckpodręcznik akademicki
Modele zarządzania klastrami. Wybrane przykładyUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Lilla Knop, Jan Stachowicz, Marek Krannich, Sławomir Olko2013Wydawnictwo Politechniki Śląskiejmonografia
Zarządzanie klastrem. Koncepcje, strategie, modeleUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Lilla Knop2013Wydawnictwo Politechniki Śląskiejmonografia
Paradygmat sieciowy - wyzwania dla teorii i praktyki zarządzaniaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Andrzej Karbownik (red.)2013Wydawnictwo Politechniki Śląskiejmonografia
Podstawy ochrony własności intelektualnejUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Praca zbiorowa p. red. M. Baron-Wiaterek, P. Horosza i T. Szewca2013Wydawnictwo Politechniki Śląskiejpodręcznik akademicki
Niwelowanie luki kompetencji menedżerów w procesie przekształcenia przedsiębiorstwa w organizację inteligentnąUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Mariola Dźwigoł-Barosz2013Wydawnictwo Politechniki Śląskiejmonografia
Model wspomagania zarządzania w zakresie zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach budowy maszynUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Katarzyna Dohn, Adam Gumiński, Mirosław Matusek, Wojciech Zoleński2013Wydawnictwo Difinmonografia
Interaktywno-sieciowy model kształtowania wspólnot działań w kreowaniu i dyfuzji wiedzy w organizacjiUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Jacek Bendkowski2012Wydawnictwo Politechniki Śląskiejmonografia/Wydzialy/ROZ/PublishingImages/publikacje/roz1/bendkowskiNR.jpg
Badania form partnerstwa logistycznego między przedsiębiorstwamiUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Żebrucki Zbigniew2012Wydawnictwo Politechniki Śląskiejmonografia/Wydzialy/ROZ/PublishingImages/publikacje/zzebrucki.jpg
Metody i techniki zarządzania łańcuchem dostaw przemysłu odzieżowegoUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Kruczek Mariusz2012Wydawnictwo Politechniki Śląskiejmonografia/Wydzialy/ROZ/PublishingImages/publikacje/mkruczek.jpg
Strategiczna Karta Wyników w teorii i praktyceUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Brzóska J., Karbownik A., Kruczek M., Szmal A., Żebrucki Z.2012Wydawnictwo Politechniki Śląskiejmonografia/Wydzialy/ROZ/PublishingImages/publikacje/jbrzoskared.jpg
Model planowania poziomu zatrudnienia w kopalni węgla kamiennego i w grupie kopalńUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Adam Gumiński2010Wydawnictwo Politechniki Śląskiejmonografia
Kapitał społeczny w relacjach z klientamiUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Izabela Grzanka2009Wydawnictwo CeDeWuksiążka/Wydzialy/ROZ/PublishingImages/publikacje/roz1/s_kapital_spoleeczny.jpg
Instytucjonalno-prawne aspekty rynku pracy i promocji zatrudnieniaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Małgorzata Baron-Wiaterek2009Instytut Pracy i Spraw Socjalnychmonografia/Wydzialy/ROZ/PublishingImages/publikacje/roz4-2/s_instytucjonalno.jpg
Praktyczne zarządzanie organizacjami. Kompetencje menedżerskieUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Józef Bendkowski, Jacek Bendkowski2008Wydawnictwo Politechniki Śląskiejpodręcznik akademicki/Wydzialy/ROZ/PublishingImages/publikacje/roz4-1/s_praktyczne.jpg
CRM Przewodnik dla wdrażającychUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Agata Stachowicz - Stanusch, Maciej Stanusch2007Agencja Wydawnicza PLACETksiążka/Wydzialy/ROZ/PublishingImages/publikacje/roz1/s_crm_przewodnik.jpg
Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmęUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Agata Stachowicz - Stanusch2007Wydawnictwo ONE Pressksiążka/Wydzialy/ROZ/PublishingImages/publikacje/roz1/s_potega.jpg
Kultura profesjonalizmu w kierowaniu zmianami restrukturyzacyjnymi w przedsiębiorstwieUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Jacek Bendkowski2007Wydawnictwo Politechniki Śląskiejksiążka/Wydzialy/ROZ/PublishingImages/publikacje/roz1/bendkowski_Kultura_profesjonalizmu.jpg
Logistyka stosowana. Metody, techniki, analizy.Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Józef Bendkowski, Marzena  Kramarz2006Wydawnictwo Politechniki Śląskiejpodręcznik akademicki/Wydzialy/ROZ/PublishingImages/publikacje/roz4-1/s_logistyka_stosowana.jpg
Uwarunkowania i czynniki rozwoju przedsiębiorstw tworzonych w procesie transformacji hutnictwa i górnictwaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Arkadiusz Szmal2004Wydawnictwo Politechniki Śląskiejmonografia/Wydzialy/ROZ/PublishingImages/publikacje/i-monografiaszmal.jpg
Podstawy logistyki w dystrybucjiUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Józef Bendkowski, Marzena Pietrucha Pacut2003Wydawnictwo Politechniki Śląskiejpodręcznik akademicki/Wydzialy/ROZ/PublishingImages/publikacje/podstawy_logistyki_w_dystrybucji_m.jpg
Logistyka w PrzedsiębiorstwieUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
pod red. Grażyny Radziejowskiej2003Wydawnictwo Politechniki Śląskiejskrypt/Wydzialy/ROZ/PublishingImages/publikacje/logist1m.jpg
Aktywność gospodarcza i przedsiębiorczośćUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
J. Brzózka, K. Pałucha, J. Pyka, A. Szmal2003TNOiKksiążka/Wydzialy/ROZ/PublishingImages/publikacje/iTNOiK_Zo.jpg
Kreowanie aktywności gospodarczej - podręcznik przedsiębiorczościUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
J. Brzózka, K. Pałucha, J. Pyka, A. Szmal2003TNOiKksiążka/Wydzialy/ROZ/PublishingImages/publikacje/i-TNOiK_Zi.jpg
Kreowanie aktywności gospodarczej - praktyczny poradnik przedsiębiorczościUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
J. Brzózka, K. Pałucha, J. Pyka, A. Szmal2003TNOiKksiążka/Wydzialy/ROZ/PublishingImages/publikacje/i-TNOiK_Br.jpg
Logistyka odpadów. Tom 1. Procesy logistyczne w gospodarce odpadamiUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
J. Bendkowski, M. Wengierek2002Wydawnictwo Politechniki Śląskiejpodręcznik akademicki/Wydzialy/ROZ/PublishingImages/publikacje/logistykaodpadow_m.jpg
Restrukturyzacja górnictwa a struktura kopalń węgla kamiennegoUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Praca zbiorowa2002GIGksiążkahttp://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/PublishingImages/publikacje/restrukturyzacja_gornictwa_a_struktura_kopaln_m.jpg
Struktura organizacyjna i modelowanie systemu informacyjnego spółki węglowejUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Karbownik A., Bendkowski J. i in.2001Wydawnictwo Politechniki Śląskiejmonografia/Wydzialy/ROZ/PublishingImages/publikacje/struktura_organizacyjna_i_modelowanie_systemu_m.jpg
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Publikacje