SPECJALNOŚCI 

Zakład jest koordynatorem specjalności na kierunku LOGISTYKA. W ramach tego kierunki studenci kształceni są w specjalnościach:
1.       Studia inżynierskie:
a.       Zarządzanie Łańcuchem Dostaw,
b.       Logistyka Przedsiębiorstw Przemysłowych.

2.       Studia magisterskie:
a.       Menadżer Logistyki,
b.       Usługi Logistyczne.

Sylwetka absolwenta, na studiach inżynierskich:

Absolwent po 3,5 letnich studiach stacjonarnych oraz  3,5 letnich studiach niestacjonarnych uzyska tytuł zawodowy – inżynier w zakresie logistyki.

 Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę dotyczącą:
·  nowoczesnych systemów  logistycznych, ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, ochronie środowiska,
·  podstaw nauk ekonomicznych ( makro i mikro ekonomii), finansów, rachunku kosztów,
·  podstaw organizacji i zarządzania, modelowania struktur organizacyjnych,
·  zarządzania operacyjnego i strategicznego,
·  kwalifikacji i kompetencji menedżerskich.

 Ponadto absolwent studiów będzie posiadał umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów i zadań logistycznych metodami i technikami inżynierskimi. Umiejętności te pozwolą na rozwiązywanie problemów dotyczących:
·   projektowania systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,
·   zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi: operacyjną, marketingową, finansową,
·  praktycznego wykorzystania systemów informatycznych w zarządzaniu logistyką w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych,
·  kierowania przedsiębiorstwem logistycznym i pełnienia w nim funkcji kierowniczych.

Absolwent studiów będzie przygotowany do pracy także na stanowiskach kierowniczych w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna. Dotyczy to w szczególności :
·  przedsiębiorstw produkcyjnych różnych branż,
·  przedsiębiorstw transportowych i spedycyjno – transportowych,
·  centrów logistycznych,
·  przedsiębiorstw zajmujących się projektowaniem i doradztwem w zakresie logistyki,
·  przedsiębiorstw komunalnych.

Sylwetka absolwenta, na studiach magisterskich:

Absolwent studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uzyska tytuł zawodowy – magister inżynier w zakresie logistyki.

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę dotyczącą:
·  optymalizacji systemów logistycznych, systemów podejmowania decyzji,
·  zaawansowanych instrumentów kontroli przepływów finansowych oraz funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych,
· systemów technicznych wspomagających realizację procesów logistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjnych i informatycznych,
·  koncepcji zarządzania, w tym ze szczególnym naciskiem na zarządzanie jakością, zarządzanie projektem logistycznym, zarządzanie logistyczne, zarządzanie zapasami, zarządzanie przedsiębiorstwem i zarządzanie wiedzą,
·  teorii negocjacji, komunikacji i kierowania zespołami ludzkimi.

Przekazany zakres wiedzy będzie obejmować szerokie spektrum zagadnień w obszarach: ekonomicznym, organizacji i zarządzania oraz technicznym.

 Ponadto absolwent studiów będzie posiadał umiejętności pozwalające na rozwiązywanie różnych złożonych problemów i zadań logistycznych, przy wykorzystaniu zaawansowanych metod i technik inżynierskich oraz organizatorskich. Umiejętności te pozwolą na rozwiązywanie problemów dotyczących:
·  projektowania i optymalizacji systemów i procesów logistycznych,
·  praktycznego zastosowania koncepcji zarządzania wartością, Lean Management, systemów GIS oraz dizajningu produktów,
·  zarządzania zespołem ludzkim, konfliktem w grupie, przewodzenia w projektach i organizacji oraz przekazywania wiedzy,
·  kompleksowego kształtowania i zarządzania usługami logistycznymi.

Absolwent studiów będzie posiadał kompetencje interpersonalne i przywódcze do pracy na stanowiskach średniego i wyższego szczebla kierowniczego w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna. Dotyczy to w szczególności :
   przedsiębiorstw produkcyjnych różnych branż,
   przedsiębiorstw transportowych i spedycyjno – transportowych,
   centrów logistycznych,
   przedsiębiorstw zajmujących się projektowaniem i doradztwem w zakresie logistyki,
   przedsiębiorstw komunalnych.

Ostatnia aktualizacja: 02.03.2015
Zbigniew Żebrucki

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Specjalności ROZ 4.1