Instytut Zarządzania i Administracji

 

Instytut Zarządzania i Administracji Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej powstał 1 września 2009 roku w wyniku połączenia Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji oraz Katedry Administracji i Prawa. Dyrektorem Instytutu został JM Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik.

W skład Instytutu wchodzą dwa zakłady:

 • Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Logistyki (ROZ4-1)
 • Zakład Administracji i Podstaw Zarządzania (ROZ4-2)

Strony WWW:

 • Strona własna Zakładu Zarządzania Przedsiębiorstwem i Logistyki: (w przygotowaniu)
 • Strona własna Zakładu Administracji i Podstaw Zarządzania: (w przygotowaniu)
 • (Archiwum)
  - Strona własna Zakładu Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji : http://www.woiz.polsl.pl/roz4  (do 31.08.2013r)
  -
  Strona wlasna Zakładu Administracji i Prawa: http://www.roz9.polsl.pl (do 31.08.2013r)

 

Sekretariat Instytutu
ul. Roosevelta 26-28
41-800 Zabrze
Budynek A, pokój 324
tel: 32-277-73-39
fax: 32-277-73-61
e-mail: roz4@polsl.pl

Władze jednostki
Dyrektor: prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik
Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych: Dr inż. Krzysztof Wodarski
Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyki: Dr inż. Katarzyna Dohn

 • ROZ4-1 Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Logistyki
  Kierownik: Dr hab. inż. Jan Brzóska, prof. nzw. w Pol. Śl.
 • ROZ4-2 Zakład Administracji i Podstaw Zarządzania
  Kierownik: Dr hab. Agata Stachowicz-Stanusch, prof. nzw. w Pol. Śl.


Działalność naukowo-badawcza
Główne kierunki badań w Instytucie to:

 • Zarządzanie zintegrowane przedsiębiorstwem przemysłowym
 • Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie produkcją przemysłową
 • Procesy kształtowania struktury i zadań administracji publicznej
 • Partycypacja trzeciego sektora w wykonywaniu zadań publicznych
 • Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo cywilne w działalności administracji publicznej


Działalność dydaktyczna
W ramach Instytutu prowadzone są studia pierwszego stopnia na 2 kierunkach: Logistyka i Administracja. Pracownicy Instytutu prowadzą również zajęcia dla studentów kierunków: Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz Socjologia. Instytut prowadzi także następujące specjalności: Zarządzanie Projektami i Inowacjami; Systemy Produkcyjne i Logistyczne w Przedsiębiorstwie Przemysłowym, Zarządzanie Systemami Produkcyjnymi.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Strona Instytutu ROZ 4