Zakład Administracji i Podstaw Zarządzania

Zakład Administracji i Podstaw Zarządzania został utworzony 1 września 2013 przez połączenie Katedry Podstaw Zarządzania i Marketingu oraz Zakładu Administracji i Prawa. Od 1 września 2013r funkcję Kierownika Zakładu sprawuje Prof. dr hab. Agata Stachowicz-Stanusch.

Sekretariat Zakładu

ul. Roosevelta 42, 41-800 Zabrze
Budynek C, pokój 212 oraz 202
tel: 32-277-73-20; 32-277-74-11
fax: 32-277-73-61
e-mail: ulipinska@polsl.pl 

w Katowicach:

Pokój 313 (III piętro), ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice (nie ma ustalonych stałych godzin pracy w Katowicach)

Władze jednostki
Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Agata Stachowicz-Stanusch

Działalność naukowo-badawcza
Główne kierunki badań w Zakładzie to:

  • Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie i regionie gospodarczym
  • Rozwój reorientacji marketingowej w przedsiębiorstwach
  • Tendencje zmian modelu przedsiębiorstwa
  • Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi
  • Klastry i innowacyjne sieci współpracy
  • Rozwój aglomeracji
  • Transfer wiedzy i innowacji

Działalność dydaktyczna
Zakład sprawuje nadzór merytoryczny nad kierunkami studiów "Zarządzanie" i "Administracja". Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia z przedmiotów z zakresu zarządzania, marketingu, zarządzania innowacjami, zarządzania strategicznego oraz prawa: cywilnego, administracyjnego, własności intelektualnej.  

Ostatnia aktualizacja: 7.10.2014
Sławomir Olko

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Zakład ROZ 4.2