Katedra Podstaw Zarządzania i Marketingu

Lista wybrany publikacji książkowych pracowników Katedry:
 

Wskaźniki ilościowe w ocenie sprawności operacyjnej sanatoriówUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Adam R. Szromek2007http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/PublishingImages/publikacje/s_aszromek.jpg
Wspomaganie decyzji kierowniczych w przedsiębiorstwie przemysłowym. Wieloatrybutowe wspomaganie organizacji przestrzennej komórek produkcyjnych z zastosowaniem teorii gierUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Maciej Wolny2007http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/PublishingImages/publikacje/s_wspomaganie_decyzji.jpg
Symulowanie złożonych procesów ekonomicznych za pomocą automatów komórkowychUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Agnieszka Kowalska-Styczeń2007http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/PublishingImages/publikacje/s_symulowanie_zlozonych.jpg
Fraktalna analiza ryzyka w działalności przedsiębiorstwUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Anna Mularczyk2008http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/PublishingImages/publikacje/s_fraktalna_analiza.jpg
Dostępność informacji w organizacji gospodarczejUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Andrzej Michalski2008http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/PublishingImages/publikacje/s_dostepnosc_info..jpg
Koncepcja klasyfikacji diagnostycznej dzieci z niskorosłością i jej ekonomiczne implikacje. Ilościowe modele klasyfikacyjne w diagnostyce medycznej.Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Adam R. Szromek, Ewa Krajewska-Siuda2008http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/PublishingImages/publikacje/s_kon_klas_diag.jpg
Kryptografia kwantowa i biometria jako rozwinięcie klasycznych metod ochrony informacjiUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Adrian Kapczyński, Marcin Sobota2008
Wykłady z procesów MarkowaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Jan Kałuski2008
Logistyka odpadów. Tom 1. Procesy logistyczne w gospodarce odpadamiUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
J. Bendkowski, M. Wengierek2002
Podstawy logistyki w dystrybucjiUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Józef Bendkowski, Marzena Pietrucha Pacut2003
Zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwieUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
pod red. A. Michalskiego1999
Analiza nowych technologii informatycznych w zarządzaniu rozproszonymUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
pod red. A. Michalskiego2003http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/PublishingImages/publikacje/s_analiza_n_tech.jpg
Elementy wspomagania decyzji w zintegrowanych systemach kierowania produkcjąUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
pod red. A. Michalskiego2000
Wykorzystanie technologii i systemów informatycznych w procesach decyzyjnychUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
pod red. A. Michalskiego2002
Teoria gierUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Jan Kałuski2002
Logistyka w PrzedsiębiorstwieUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
pod red. Grażyny Radziejowskiej2003
Wspomaganie komputerowe CAD CAM. Komputerowy zapis konstrukcjiUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Teodor Winkler2001
Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowegoUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Roman Bąk, Tadeusz Burczyński2001
Mechanika technicznaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Witold Biały2001
Podstawy maszynoznawstwaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Witold Biały2002
Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwemUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Roman Bojarski2003
CRM Zarządzanie Kontaktami z KlientamiUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Dariusz Mazur, Katarzyna Jaworska2001
Zarządzanie środowiskiem Cz. IUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
pod red. Z. Nowaka2001
Zarządzanie środowiskiem cz. IIUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
pod red. Z. Nowaka2001
Uwarunkowania i czynniki rozwoju przedsiębiorstw tworzonych w procesie transformacji hutnictwa i górnictwaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Arkadiusz Szmal2004
Wspomaganie komputerowe CAD CAM. WSPOMAGANIE konstruowania układów redukcji drgań i hałasu maszyn.Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
red. Jerzy Świder, Jan Kaźmierczak; Andrzej Buchacz [et al.]2001
Aktywność gospodarcza i przedsiębiorczośćUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
J. Brzózka, K. Pałucha, J. Pyka, A. Szmal2003
Kreowanie aktywności gospodarczej - podręcznik przedsiębiorczościUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
J. Brzózka, K. Pałucha, J. Pyka, A. Szmal2003
Kreowanie aktywności gospodarczej - praktyczny poradnik przedsiębiorczościUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
J. Brzózka, K. Pałucha, J. Pyka, A. Szmal2003
Restrukturyzacja górnictwa a struktura kopalń węgla kamiennegoUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Praca zbiorowa2002http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/PublishingImages/publikacje/restrukturyzacja_gornictwa_a_struktura_kopaln_m.jpg
Eksploatacja Systemów TechnicznychUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Jan Każmierczak2002
Struktura organizacyjna i modelowanie systemu informacyjnego spółki węglowejUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Karbownik A., Bendkowski J. i in.2001
Zasady, tryb przygotowania, przeprowadzania oraz finansowania przewodów doktorskich i habilitacyjnychUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Marian Turek, Aneta Michalak2009
Wpływ państwa na rynek pracy i decyzje zatrudnieniowe przedsiębiorstwUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Mariusz Zieliński2008
Zasady tworzenia prac promocyjnychUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Marian Turek, Izabela Jonek Kowalska2008
Finanse we współczesnych procesach kreowania wartościUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Wiesława Caputa,  Danuta Szwajca (Red.)2008
Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstwUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Alina Gorczyńska2008
Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych w erze informacjiUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Wiesława Caputa (Red.)2008
Zarządzanie wartością i ryzykiem instrumentów rynku finansowegoUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Arkadiusz Wawiernia, Izabela Jonek - Kowalska2009
Finansowanie inwestycji w teorii i praktyceUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Aneta Michalak2007
Metody i narzędzia zarządzania jakością. Teoria i praktykaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Radosław Wolniak, Bożena Skotnicka2008
Dokumentacja systemu zarządzania jakością. Teoria i praktyka. Część IUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Radosław Wolniak, Bożena Skotnicka2006
Wybrane metody badania satysfakcji klienta i oceny dostawców w organizacjachUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Radosław Wolniak, Bożena Skotnicka-Zasadzień2008
Wykorzystanie metody Servqual do badania jakości usług w administracji samorządowejUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Radosław Wolniak, Bożena Skotnicka-Zasadzień2009
Informacja i komunikacja w zarządzaniuUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Józef Ober2007
Kapitał społeczny w relacjach z klientamiUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Izabela Grzanka2009
CRM Przewodnik dla wdrażającychUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Agata Stachowicz - Stanusch, Maciej Stanusch2007
Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmęUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Agata Stachowicz - Stanusch2007
Instytucjonalno-prawne aspekty rynku pracy i promocji zatrudnieniaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Małgorzata Baron-Wiaterek2009
Logistyka stosowana. Metody, techniki, analizy.Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Józef Bendkowski, Marzena  Kramarz2006
Praktyczne zarządzanie organizacjami. Kompetencje menedżerskieUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Józef Bendkowski, Jacek Bendkowski2008
Kultura organizacji na podstawie badań w wybranych zakładach pracy województwa śląskiegoUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Jan Róg2007
Społeczności lokalne na pograniczuUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Aleksandra Kuzior, Jacek Rąb, Iwona Sobieraj (red.)2008
Fenomenologia autostrady. Aspekt socjologicznyUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Jarosław A. Mikołajec, Iwona Sobieraj (red.)2008
Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowiekaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Aleksandra Kuzior, Jacek Rąb (red.)2009
O nauce, edukacji i społeczeństwie - szkice filozoficzneUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Jacek Rąb2008
Praktyczne zarządzanie organizacjami. Kompetencje menedżerskieUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Józef Bendkowski, Jacek Bendkowski2008
Kultura profesjonalizmu w kierowaniu zmianami restrukturyzacyjnymi w przedsiębiorstwieUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Jacek Bendkowski2007
Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznejUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Adam R. Szromek (red.)2010
Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakościąUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Patrycja Hąbek, Paweł Szewczyk2010
Zrównoważony rozwój w gminach województwa śląskiegoUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Paweł Szewczyk, Katarzyna Midor2007
Laboratorium z systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowymUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Roman Bojarski (red.)2010
Hierarchia reakcji użytkownika stron internetowychUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Iwona Zdonek2010
Koncentracja przedsiębiorstw przemysłowych. Przyczyny, przebieg - efekty.Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Marian Turek, Izabela Jonek-Kowalska 2010
Metodyka pracy badawczej w naukach ekonomicznych dla inżynierówUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Marian Turek, Izabela Jonek-Kowalska 2010
Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacjiUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Wiesława Caputa, Danuta Szwajca (red.)2010
Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Cezary Orłowski, Jerzy Lipski, Andrzej Loska2012
Interaktywno-sieciowy model kształtowania wspólnot działań w kreowaniu i dyfuzji wiedzy w organizacjiUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Jacek Bendkowski2012
Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczychUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Turek M.,  Michalak A.,  Jonek-Kowalska I.,  Janta R.,  Pawełczyk E.,  Sojda A.2011
Prorynkowa orientacja instytucji finansowych w erze informacjiUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Caputa W., Gorczyńska-Dybek A., Szwajca D.2011
Metody statystyczne i optymalizacyjne w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel. Statystyka i badania operacyjneUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
MĘCZYŃSKA A., MULARCZYK A. (red.)2011
Badania form partnerstwa logistycznego między przedsiębiorstwamiUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Żebrucki Zbigniew2012
Metody i techniki zarządzania łańcuchem dostaw przemysłu odzieżowegoUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Kruczek Mariusz2012
Strategiczna Karta Wyników w teorii i praktyceUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Brzóska J., Karbownik A., Kruczek M., Szmal A., Żebrucki Z.2012
Administracyjne i społeczne mechanizmy przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu ósób niepełnosprawnych w perspektywie założeń koncepcji zrównoważonego rozwojuUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Aleksandra Kuzior, Jacek Rąb (red.)2012
Socio-ethical aspects of human functioning in the modern worldUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Akeksandra Kuzior, Izabela Bieńkowska (red.)2011
Zrównoważony rozwójUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Aleksandra Kuzior, Andrzej Kiepas, Elżbieta Leks-Bujak2011
Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka 3Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Aleksandra Kuzior (red.)2011
Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka 4Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Aleksandra Kuzior (red.)2012
Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka 5Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Aleksandra Kuzior (red.)2013
IX Polski Zjazd Filozoficzny. Księga StreszczeńUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Aleksandra Kuzior, Andrzej Kiepas, JaceK Rąb (red.)2012
Kompetencje informacyjno-komunikacyjne i międzykulturowe w gospodarce. Od adaptacji do innowacji.Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Iwona Sobieraj (red.)2012
Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej : problemy uczestnictwa społecznego Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Marek Niezabitowski2007
Ludzie i instytucje w procesie przemian miejskiej społeczności lokalnej. Studium socjologiczne na przykładzie osiedla Zandka w ZabrzuUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Niezabitowski M., Rożałowska B. (red.)2010
Samodoskonalenie menadżerów-rozwój kompetencji przywódczychUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Joanna Tokar2013
Społeczny wizerunek partii politycznychUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Dorota Dolińska2009
Wzory uczestnictwa obywatelskiego PolakówUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Piotr Weryński2010
Inteligent i ObywatelUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Weryński P., Rąb K., Musiał A.2009
Matryca potrzeb marketingowych w sektorze MMŚP. Diagnoza problemu i konstrukcja narzędziaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Piotr Weryński (red.)2012
Matryca potrzeb marketingowych w sektorze MMŚP. Testowanie i upowszechnianie narzędziaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Piotr Weryński (red.)2013
Zarządzanie innowacjami w sektorze MŚPUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Weryński P., Dolińska-Weryńska D., Tokar J.2014
Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka 6Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Aleksandra Kuzior (red.)2014
Aksjologia zrównoważonego rozwojuUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Aleksandra Kuzior2014
Contemporary developmental challengesUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Aleksandra Kuzior (red.)2013
Zasoby lokalne jako dobro wspólne. Kapitał społeczny opolskich społeczności lokalnych. Relacje z badań.Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Katarzyna Postrzednik-Lotko,  Piotr Weryński (red.)2010
Środowisko zamieszkania polskich seniorów w badaniach interdyscyplinarnychUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Niezabitowska E., Bartoszek A., Kucharczyk-Brus B., Niezabitowski M.2013
Research methodology of innovative behaviourUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Piotr Weryński2015
Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka 7Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Aleksandra Kuzior (red.)2015
Humanistyka. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Jacka RąbaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Aleksandra Kuzior (red.)2015
Księga streszczeń. Book of abstractsUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Paulina Kuzior (red.) 2015
1 - 100 Następny
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Publikacje - Roz1