3 stycznia 2013
Wymiana kalendarzy
O datach na początek roku 2013 (dwa tysiące trzynastego)

Przy okazji zastępowania ubiegłorocznego kalendarza nowym warto przypomnieć zasady zapisywania i odczytywania dat.
 
Wyraz roku można skrócić do r. (z kropką, zgodnie z zasadą [1]). Między liczbą oznaczającą rok a tym skrótem wstawia się odstęp [2].
 
Elementy daty oddzielamy kropkami, gdy miesiąc jest wyrażony cyframi arabskimi; gdy rzymskimi lub słownie – stosuje się spacje [3].
Nie łączy się obu konwencji zapisu – nie dodaje się spacji po kropkach [4]. Jeżeli pomija się rok, nie dodaje się kropki po miesiącu [5].
 
Nie poprzedza się zerem jednocyfrowej liczby oznaczającej dzień miesiąca; poprzedzenie zerem jednocyfrowej liczby oznaczającej miesiąc poprawia czytelność [6].
W dokumentach urzędowych zero przed dniem wyrażonym liczbą jednocyfrową bywa wstawiane dla utrudnienia fałszowania daty [7]. Poza nimi nie ma uzasadnienia [8], wstawione – psuje wygląd np. afisza lub dyplomu.
 
W polskiej korespondencji jest utrwalona kolejność: dzień, miesiąc i rok. Inna kolejność jest zasadna w wymianie danych między maszynami lub w zestawieniach tabelarycznych [9].

Miesiąc w dacie występuje w dopełniaczu (np. piąty lutego, nie piąty luty – [10], [11], [12]).

Lata następujące po roku 2000 (dwutysięcznym) odczytuje się zgodnie z przykładem: rok 2013 to rok dwa tysiące trzynasty [13].
 
 

Komunikat zawiera załącznikidaty.gif

Wiadomość utworzona: 31 grudnia 2012 12:00, autor: Andrzej Trzaska
Ostatnia modyfikacja: 3 stycznia 2013 07:20, wykonana przez: Andrzej Trzaska
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej