12 października 2011
Uwagi w ankietach
Uwagi w ankietach

Wypełniających ankiety dotyczące dziekanatu i dydaktyki uprzejmie prosimy, żeby z możliwości wpisywania uwag korzystali w sposób umożliwiający ustalenie ocenianego obiektu bez dostępu do danych, pod którymi wypełniający wpisywali uwagi.
Prodziekan ds. studenckich otrzymuje raport, w którym uwagi są pod zestawieniem zbiorczym dotyczącym całego dziekanatu albo wszystkich przedmiotów prowadzonych przez jedną osobę. Jeżeli uwagi dotyczą tylko jednego przedmiotu, konkretne nazwy powinny pojawić się w treści uwag. Wpisując np. że „powyższe oceny dotyczą dziekanatu w…”, wypełniający ankietę próbują odsyłać dziekana do danych dla niego niedostępnych.
Zauważone braki w wykazach przedmiotów lub prowadzących zajęcia prosimy zgłaszać w dziekanacie (najlepiej ze wskazaniem specjalności, której brak dotyczy).

Komunikat zawiera załącznikiankieta.gif

Wiadomość utworzona: 12 października 2011 08:55, autor: Andrzej Trzaska
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej