8 kwietnia 2019
Doktorantka Wydziału Transportu koordynatorką EURODOC

Mgr inż. Katarzyna Turoń, doktorantka i przedstawicielka zarządu Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Politechniki Śląskiej, została jedną z koordynatorek The European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers (EURODOC). Będzie odpowiadać ze sprawy związane z artykułami naukowymi, redakcję naukową oraz opiekę nad newsletterem organizacji.
 
Wybory odbywały się 3–4 kwietnia 2019 r. w Brukseli podczas corocznego walnego zebrania przedstawicieli państw członkowskich organizacji EURODOC. Zebranie poprzedziła międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Employability of PhDs: Valorise Your Skills and Reach Your Full Potential!”, na której doktoranci i młodzi naukowcy poruszali m.in. tematy: umiędzynarodowienia nauki, mobilności i współpracy międzysektorowej, zrównoważonych innowacji i otwartego dostępu do wiedzy (ang. open access).
 
Tegoroczne wybory do EURODOC były ogromnym sukcesem polskiej delegacji wystawionej przez Krajową Reprezentację Doktorantów. Wśród wybranych do nowego zarządu i administracji znalazło się aż 5 polskich doktorantek reprezentujących: Politechnikę Śląską, Politechnikę Krakowską, Politechnikę Łódzką, Politechnikę Rzeszowską oraz Dolnośląską Szkołę Wyższą. Poza nimi wybrano przedstwicieli Belgii, Czech, Francji, Słowacji, Szwecji, Ukrainy i Włoch.
 
EURODOC – międzynarodowa federacja 32 krajowych stowarzyszeń doktorantów młodych i naukowców – jest organizacją non profit monitorującą sytuację początkujących naukowców w Europie pod kątem m.in. mobilności, warunków pracy, możliwości zatrudnienia, ścieżek kariery, nadzoru nad kwestiami kształcenia, szkoleń i możliwości rozwoju czy zdrowia mentalnego. Wydaje oświadczenia i przedstawia zalecenia dla instytucji akademickich, korporacyjnych i zarządzających w sprawach ważnych dla europejskich doktorantów i młodszych naukowców (np. związanych z procesem bolońskim czy strategią lizbońską).
 
 
 
 
 
 
 
 

Komunikat zawiera załączniki1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, 4.jpg

Wiadomość utworzona: 8 kwietnia 2019 12:09, autor: Andrzej Trzaska
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej